«Ingen krise dersom du ikke får drømmejobben rett etter studiet»

Et fellestrekk for mange jusstudenter er at de er over gjennomsnittet opptatt av karriere – kanskje mer enn mange andre studenter. 

For å bli tatt opp på jusstudiet må du ha svært gode karakterer fra videregående, og følelsen av at du til enhver tid må prestere på topp kan bli enda større på et studie bestående av mange dyktige medstudenter.

Dette kan føre til et usunt press, hvor frykten for dårlige karakterer blir større enn gleden ved å lære.

En viktig årsak til dette kan være måten ulike aktører velger å profilere seg mot studentene på. På arbeidslivsdagene, kurs, manuduksjoner og foredrag er det stort fokus på aktørene med høyest karakterkrav. Karaktersnittet på jusstudiet ligger mellom C og D på landsbasis, og det sier seg selv at det høye karakterkravet skaper urealistiske forventninger til studentene.

Mangfoldet av juristjobber er bredt, og de fleste ville nok blitt overrasket over hvor mange offentlige og private arbeidsplasser som ansetter og har behov for jurister. Å belyse disse arbeidsplassene er et ansvar Juristforbundet – Student er opptatt av og vi etterspør samtidig at andre gjør det de kan for en bredere markedsføring. Dette er for å opplyse, samt skape en større for ståelse for mangfoldet av arbeidsplassene som finnes.

Det finnes utrolig mange spennende jobber der ute, så mitt tips er at du bør undersøke hva som finnes av alternativer og ikke bli stresset av presset.

Undersøkelser viser at mange nyutdannede hyppig skifter jobber etter endt studie, og det er med andre ord ingen krise dersom du ikke får «drømmejobben» rett etter endt studie. Det er det ikke mange som får.

Man må ofte prøve seg litt frem før man finner ut av hva man ønsker å jobbe med og hva som er «drømmejobben». Mange arbeidsgivere ser på hva du har gjort utenom å sitte på lesesalen. Jeg anbefaler sterkt å engasjere seg i noe i løpet av studietiden. Dette kan for eksempel være å bli med i en studentforening, få en relevant deltidsjobb, eller noe annet som vi ser at du er opptatt av å skaffe deg annen input enn det du får på lesesalen.

Karakter burde være viktigere enn karakterer og du får like mye igjen for andre erfaringer som tiden du bruker på lesesalen for å få litt bedre karakterer.

Til sist: Husk at vi er privilegerte som kommer inn på et av de mest attraktive studiene man kan gå på. Gled deg over at du har muligheten til å lære noe så spennende som juss og ikke glem at studietiden bur de være en av de beste tidene i livet. Det bør utnyttes når man fortsatt har muligheten til det!