Revidert nasjonal­budsjett: Godt bidrag, men NAV står overfor store utfordringer

Tildelingen på 700 millioner er et godt bidrag for at etaten skal kunne løse de utfordringer som vi står overfor. Imidlertid er vi usikre på om det er nok for at NAV skal kunne klare å løse alle utfordringene som har oppstått som følge av korona-situasjonen og EØS-skandalen, skriver Juristforbundet i NAV etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)
Fra Stortingets høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)

Av styret i Juristforbundet - NAV

Det må heller ikke glemmes at etaten har satt på vent oppryddingen av EØS-sakene. Dette opprydningsarbeidet har ikke blitt kompensert i revidert nasjonalbudsjett. 

Vi forventer at det fortsatt vil være en opprydningsjobb også etter at korona- situasjonen har kommet under kontroll. 

Automatisering

Enklere saksbehandlingsoppgaver må automatiseres i langt større grad enn i dag. Høyere automatiseringsgrad vil sikre at etaten står bedre rustet til å få avklart brukere som har behov for våre tjenester raskere, både tilbake til arbeid og annet. 

Vi mener dette vil kreve ytterligere investeringer i IKT- og regelverksutvikling. Slike investeringer mener vi på lengre sikt vil gi en samfunnsgevinst. 

Rekruttere jurister

Vi registrerer at NAV har behov for flere jurister i de kanaler der brukerne faktisk møter etatens ansatte. Derfor mener vi at en del av de gevinstene som nye IKT- systemer gir, må øremerkes til å rekruttere jurister til NAV Kontor og kontaktsentrene. 

Økt bruk av juridisk kompetanse blant de ansatte i alle ledd i NAV, vil sikre bedre kompetanse og forståelse rundt det komplekse regelverket vi behandler. Samt sørge for at brukene får den veiledning og vedtak fattet på riktig grunnlag. 

Rettssikkerheten

Dette vil totalt sett sikre rettssikkerheten, sikre at forvaltningslovens saksbehandlingsregler blir ivaretatt i saksbehandlingen, og viktigst sikre at brukerne får det de har rett på. 

Folketrygdlovgivningen er tross alt en rettighetslov. 

Videreføre regelverksendringer

Til slutt vil Juristforbundet i NAV bemerke at vi ønsker at politikerne permanent viderefører noen av de regelverksendringene på dagpenger som per i dag er innført ifm korona-situasjonen for å forenkle regelverket.

Dette gjelder spesielt beregningen av gjennomsnittlig arbeidstid på dagpenger.