– Udekket rettshjelps­behov utenfor stor­byene

– Helt avgjørende at flere får tilgang på fri rettshjelp, skriver Charlotte Berger i JURK. 

Mandag, 17. juni 2019 - 7:28

Hvis man har behov for rettshjelp, kan man betale for advokat eller få gratis hjelp ved studentdrevne rettshjelptiltak, fri rettshjelp, Kontoret for fri rettshjelp i Oslo eller Advokatvakten. Hvis man ikke har økonomiske forutsetninger for selv å betale for advokat, har man likevel reelt sett færre muligheter for å få dekket sitt rettshjelpsbehov.

Mulighetene blir bare ytterligere begrenset hvis man er bosatt utenfor en stor by. JURK opplever at det er et stort udekket rettshjelpsbehov. 

JURK behandler rundt 6000 saker i løpet av ett år. Vi som er saksbehandlere i JURK er jusstudenter, og det gjør at det ikke er alt vi har mulighet eller kapasitet til å hjelpe til med.

Vi kan for eksempel ikke bringe saker videre for domstolene, og i perioder der det er stor sakspågang må vi vurdere hvilke klienter som har det største velferdsmessige behovet, og kan etter en slik vurdering måtte avvise de klientene med høyest inntekt/formue.

 Vi har også måttet vurdere hvordan vi best mulig kan hjelpe flest mulig, og forsøker derfor i størst mulig grad å bidra til hjelp til selvhjelp. Det betyr at vi ikke har kapasitet til å representere alle våre klienter, for eksempel ved å skrive brev til eller være med på møte med motpart.  Det ville gått på bekostning av andre som trenger hjelp. 

Det er imidlertid mange som kontakter oss som har et behov for representasjon, for anbefalinger eller hjelp med utforming av avtaler, testament ol, som vi ikke har kapasitet til å hjelpe. Da vil vi i JURK ofte undersøke om vi kan henvise klienten til et annet sted der de kan få gratis hjelp.

Men her møter vi på et problem - ofte vil nemlig klientens bosted være avgjørende for om hun kan få gratis rådgivning.

Det er problematisk at staten og kommunene i stor grad legger opp til at behovet for rettshjelp utenfor storbyene skal dekkes av studentdrevne rettshjelptiltak, da vi ikke kan hjelpe alle. Det vil gjenstå et udekket rettshjelpsbehov, særlig for dem som trenger advokat, men ikke har råd.

Fri rettshjelp

Hvis vi tror klienten faller inn under fri rettshjelpsordningen, henviser vi henne alltid dit. For klientene som kvalifiserer til fri rettshjelp, har vi dermed ingen problemer med å henvise til advokat.

Charlotte Berger
Charlotte Berger

Fordi inntektsgrensen i dag er lav, er det likevel relativt få vi kan henvise. Mange av våre klienter tjener mer enn 246 000 kroner brutto i løpet av et år, men har likevel ikke råd til å betale for advokat. I tillegg er det svært mange sakstyper som faller utenfor fri rettshjelpsordningen.

Kontoret for fri rettshjelp i Oslo

For mange av klientene våre som er bosatt i Oslo og omegn blir Kontoret for fri rettshjelp redningen. Til tross for at de ikke kvalifiserer til fri rettshjelp, har de et sårt behov for advokathjelp.

Grunnen til at vi ikke kan hjelpe, er for eksempel at vi ikke kan hjelpe til med å skrive avtaler, eller at vi ikke har kapasitet til å skrive brev til motpart. I tillegg kan det ta opp til 3 uker å få et skriftlig svar fra oss, så det er mye raskere for klienten å få svar muntlig hos advokat. 

Det finnes ikke kontor for fri rettshjelp i andre byer enn Oslo. Vi skulle gjerne hatt mulighet til å henvise klienter i andre byer til lignende tjenester.

Advokatvakten

Det neste alternativet er å undersøke om det finnes en advokatvakt nærme der klienten bor. I store byer er det sjelden et problem: det er en advokatvakt nærme som ofte er åpent. For eksempel i Oslo og Bergen. Mange steder i landet er problemet imidlertid at det er langt til nærmeste advokatvakt.

Det innebærer at dersom klienten ikke har råd til å betale for advokat eller kvalifiserer for fri rettshjelp, er det ingen steder hun kan henvende seg for å få snakke gratis med advokat. 

For å nevne noen eksempler: Hvis klienten bor i Mosjøen, er nærmeste advokatvakt i Trondheim. Det tar mer enn 5 timer i bil å komme seg dit. Er klienten bosatt i Bodø eller Mo i Rana, må hun til Sortland. Det mellom 5 og 7 timer med bil. 

Et annet problem med Advokatvakten er at informasjonen ikke er oppdatert. For flere av advokatvaktene er det ikke oppdaterte åpningstider siden 2017.

Informasjonen bør i det minste være oppdatert, slik at det er lett for personer å finne frem til åpningstider og for oss å henvise dit.

Udekket rettshjelpsbehov

Gjennom vår saksbehandling erfarer vi at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i Norge. Dette til tross for gode ordninger som fri rettshjelp, studentdrevne rettshjelptiltak, advokatvakten og Kontoret for fri rettshjelp i Oslo.

Det er rett og slett fordi advokattjenester er dyrt, og for mange er det vanskelig eller umulig å finne midler til dette. Kanskje spesielt vanskelig for de med forsørgerbyrde. At nærmeste sted for å få gratis, juridisk veiledning for mange er mange timers kjøretur unna, fører også til at store deler av befolkningen har et udekket rettshjelpsbehov.

JURK har forståelse for at advokattjenester ikke kan være gratis for alle, likevel ønsker vi å oppfordre advokater til å sette av tid til å jobbe frivillig. Det er utrolig givende og samfunnsnyttig, og trenger ikke å stjele mye av din tid. Selv om det virker som man får gjort lite på en 30 minutters konsultasjon, kan det oppleves som god hjelp for klienten.

I tillegg vil vi oppfordre politikere til å få i stand, og jurister og advokater til å kjempe for, en førstelinjetjeneste i alle landets kommuner, der klienter kan få gratis, juridisk konsultasjon i inntil én time uavhengig av inntekt. En slik førstelinjetjeneste ble prøvd ut i 2011 til 2012, og konklusjonen var at tjenesten var svært vellykket – klientene uttrykte stor begeistring og var takknemlige, og det var åpenbart at ordningen dekket et omfattende rettshjelpsbehov som ikke ble dekket på annen måte.

For at alle skal ha mulighet til å hevde sin rett, uavhengig av lønning eller bosted, er det helt avgjørende at flere får tilgang på fri rettshjelp. Derfor er det nødvendig å utvide rettshjelpsordningen, og å få på plass en førstelinjetjeneste. 

Ledige stillinger:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021