Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)
Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

Lønns­oppgjøret i stat og kommune til mekling

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene både i staten og kommunsektoren - inkludert i Oslo kommune.

Fredag, 30. april 2021 - 12:10

– Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat i en pressemelding. 

Lønnsoppgjøret i staten startet mandag.

– Lønnsgapet mellom privat sektor og staten er stort og økte i fjor, sier Nordli.

Hun mener Akademikerne følger frontfagsmodellen med sitt krav om reallønnsvekst og uttaler at frontfaget er en norm som partene forholder seg til over tid og ikke som et tak for hvert enkelt oppgjør. 

Akademikerne krever også at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, “på en måte som likebehandler tariffavtalene i staten.” 

Også LO Stat, YS Stat og Unio har brutt forhandlingene i staten. 

– Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å komme fram til en løsning i årets forhandlinger. For staten er det viktig å holde seg til frontfagsrammen, som er på 2,7 prosent årslønnsvekst,  sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra departementet.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 26. mai kl 2400.

Brudd i KS-området også

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren fredag ettermiddag. Dermed går også det oppgjøret til mekling - med frist ved midnatt 26. mai.

Også Unio, YS og LO brøt.

I tillegg til lønnskrav, krever Akademikerne at lønnsforhandlingene skal skje lokalt, og ikke gjennom sentrale forhandlinger.

Pengene som ble foreslått lokalt var for liten til at Akademikerne kunne akseptere, heter det i en pressemelding. 

– Poenget med lokale forhandlinger er at det er arbeidsplassene som kjenner sitt behov for kompetanse best, sier Tonje Leborg i Akademikerne kommune.

Brudd i Oslo kommune

Det ble fredag ettermiddag klart at Akademikerne bryter forhandlingene også i Oslo kommune - som er et eget tariffområde. 

Det gjelder også for Unio, LO og YS.

Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff sier i en pressemelding at forhandlingene viser at oppgjøret i offentlig sektor i praksis er avgjort på forhånd – av resultatet i frontfaget. 

– Satt på spissen er det ikke noe poeng å forhandle. Reelle forhandlinger i Oslo er avgjørende for å sikre rekruttering og kvalitet i årene som kommer, sier Graff.

Akademikerne krevde at årets ramme i sin helhet skulle avsettes til lokale forhandlinger og beskriver systemet i Oslo som “et sentralt, gammeldags forhandlingssystem.” 

– Raymond Johansen må bry seg om å beholde høy kompetanse i kommunen over tid, fremfor å være avhengig av milliarder til konsulenter årlig. Dagens lønnssystem er overhodet ikke rigget for å snu utviklingen, sier Graff.

Også i Oslo er meklingsfristen onsdag 26. mai klokken 24. 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021