45 % av dem som vurderer jobbskifte, og 38 % av dem som har byttet jobb, oppgir lønn som årsak.

Medlems­undersøkelse: 31 prosent har vurdert jobb­skifte

Her er årsakene til at jurister skifter jobb, ifølge siste lønnsundersøkelse fra Juristforbundet.

Onsdag, 4. mars 2020 - 8:38

31 prosent av juristene vurderer å slutte i sin stilling - 18 prosent har gjort det i løpet det siste året.

Det viser tall Juristforbundets fagsjef for lønn og arbeidsvilkår, Rikke C. Ringsrød, presenterte under forbundets tariffkonferanse, som foregår i Oslo tirsdag og onsdag denne uken. 

Spørsmålene om jobbskifte er en del av Juristforbundets årlige lønnsundersøkelse.

Juristene er spurt om de har vurdert å bytte jobb, søkt andre stillinger eller faktsik har byttet jobb de siste 12 månedene.

Her svarer 31 prosent at de vurderer per dags dato å slutte i sin stilling. 

29 prosent har søkt på andre stillinger i løpet av det siste året.

Når det gjelder andelen som faktisk har byttet jobb i løpet av det siste året, er den langt lavere - på 18 prosent.

Ønsket mer kompetansekrevende oppgaver

Det er også spurt om hva som er de viktigste årsakene til at juristene byttet jobb

- 51 sier de ønsket seg nye og mer kompetansekrevende oppgaver.

- 42 ønsket større faglig bredde.

- 38 prosent sier de skiftet jobb fordi de ville ha høyere lønn.

Andre begrunnelser var:

- Ønske om nytt eller bedre arbeidsmiljø (28 prosent),

- Andre årsaker (26 prosent),

- Ønske om en annen leder (18 prosent),

. Ønske om større frihet og selvbestemmelse i arbeidet (15 prosent),

- Ønske om mindre arbeidspress (15 prosent),

- Ønske om mer fleksible arbeidstidsordninger (12 prosent)

- Ønske om en ledende stilling (11 prosent)

45 prosent peker på lønn

I undersøkelsen har man også spurt de som vurderer jobbskifte om årsakene til det.

Her ligger et ønske om høyere lønn på topp  - med hele 45 prosent.

Tariffkonferansen 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Tallene ble presentert under Juristforbundets tariffkonferanse (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Deretter følger ønsker om nye og mer kompetansekrevende oppgaver på 35 prosent og ønsker om større faglig bredde på 33 prosent.

22 prosent sier de ønsker nytt/bedre arbeidsmiljø, og 16 prosent ønsker en annen leder.

Av andre årsaker er det:

- Ønsker større frihet i arbeidet/selvbestemmelse (11 prosent)

- Ønske om ledende stilling (11 prosent)

- Annet (11 prosent)

- Ønsker mindre arbeidspress (10 prosent)

- Ønsker økt jobbtrygghet (5 prosent)

- Ønsker mer fleksible arbeidstidsordninger (4 prosent)

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020