Fra studieproblematikk til juss i jobb og dagligliv

Hvilke erfaringer har norske jurister fra studietiden? Hvordan opplever de sin hverdag i ulike stillinger som jurister? Nå tar to av jussens utøvere fram mikrofonen for å la ferske og erfarne jurister fortelle om sine opplevelser. Presentasjonen skjer ved hjelp av de siste årenes moderne og populære medium; podcast.

Onsdag, 1. mars 2017 - 0:00

En pc og en mikrofon. Og brennende nysgjerrighetpå hva andre har opplevd. Det er hva Nazneen P. Soltvedt og IdaThorsrud trenger for å kunne la jurister dele sine erfaringer medandre. Ja, også et sted å publisere da, gjennom Itunes.

– Jusstudiet er et interessant og tungtstudie som mange er stolte av. Både jeg og Ida har kjent på karakterpressetunder studiet og stress tilknyttet søk om arbeidsplass etter studiet.Vi har også like erfaringer når det gjelder å nå opp til forventningenetil blant andre familie, medstudenter og forelesere, sier Soltvedttil Juristkontakt.

Vi møter de to utenfor Universiteteti Oslo.

– Under hele studiet forbereder manseg på å bli voksen, altså å komme seg ut i arbeidslivet. Vi fikkdermed en ide om å lage en podcast om nettopp det å bli voksen.Her intervjuer vi våre venner som har studert juss og som arbeideri forskjellige sektorer og juridiske stillinger. Både i privat ogoffentlig sektor, sier de to.

I hver podcast-episode skal de introdusereren ny person med ny stilling og ny arbeidsplass som forteller omsine erfaringer og hvordan vedkommende hadde det under studiet.

– Videre gis det en introduksjon omarbeidsplassen og tips til hvordan en kan søke. Det gis også goderåd som jusstudenter kan dra nytte av, hva gjelder intervju, cvog søknad, sier Soltvedt. Entusiasmen er tydelig og klar.

– Vi synes selvfølgelig at dette eret utrolig interessant og meget aktuelt tema. Vi har lest om etusunt karakterpress, men også erfart og hørt hvordan det sosialelivet og samholdet på jussen gjør at en lettere kommer igjennomstudiet. Både aktiviteter og valgfag som Jurk og Jussbuss, sierSoltvedt og Thorsrud.

Variertetemaer

Soltvedt ble ferdig med jusstudiet inovember 2014 og har siden da arbeidet hos namsmannen i Oslo. IdaThorsrud arbeider hos Kirkerådet.

– Sammen skal vi utarbeide cirka 10 – 12episoder, og podcasten heter #Voksen, sier de to som allerede harspilt inn fire episoder.

– Det gjør at vi ligger på pluss-sidennår episodene slippes ut hver torsdag. Podcasten er gratis og blirlansert på Itunes, sier Soltvedt.

Hun forteller at oppbyggingen av episodener som følger:

Den varer i max. 45 min, menkan variere ut fra emne og person som bli intervjuet. Intervjueti seg selv varer i ca. 20 min. Resten av tiden brukes på introduksjonsom er en samtale mellom meg og Ida om forskjellige temaer.

Eksempler på temaer er hvordan det erå være ny på jobb, hvordan snakke om lønn med arbeidsgiver ellernerver før eksamen.

– Dette er en ny måte vi håper å nåut til studentene og andre jurister på, og vi håper selvfølgeligat mange hører på podcastene og at de som ønsker å fortelle andreom sine opplevelser som jurist tar kontakt, sier de to som la utsin første podcast den 23. februar.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020