Rettshjelp reddet fra budsjettkutt

– Juristforbundet er svært glad for at stortingsflertallet tok til vettet og droppet budsjettkuttet, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet.

Onsdag, 13. desember 2017 - 0:00

Allerede kort tid etter at forslagettil statsbudsjett var lagt fram, rettet Juristforbundets presidentCurt A. Lier krass kritikk mot kuttene regjeringen foreslo i pengestøttentil en rekke rettshjelptiltak neste år. Lier gikk ut og advarteved å si at» Regjeringen vil kvele frivillig rettshjelp».

Nå er kuttforslaget stanset.

– Sammen med flere samarbeidspartnerehar Juristforbundet fått gjennomslag for at støtten til frivilligrettshjelp ikke må kuttes. Faktisk ser det ut til at det omforentebudsjettforslaget fra de fire samarbeidspartiene gir en økning istøtten på ca. 5 millioner kroner, melder Juristforbundet.

Regjeringens opprinnelige budsjettforslagtilsa kutt i støtten på ca. 15 millioner.

– Hjelp til å finne fram i paragrafenesjungel, bli opplyst om sine rettigheter og plikter etter loven,er en grunnleggende rettighet. Alle har ikke råd eller mulighettil å kjøpe rettshjelp. Derfor er de frivillige rettshjelptiltakeneav avgjørende betydning for rettssikkerheten til flere ressurssvakegrupper, sier Lier.

Mange av tiltakene som stod i fare forå få kutt i budsjettet vant Rettssikkerhetsprisen i 2012 – prisengikk da til fem studentdrevne rettshjelpstiltak, basert i Oslo,Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er Juridisk Rådgivning for Kvinner(JURK), Juss-Buss, Jushjelpa i Midt- Norge, Jussformidlingen i Bergenog Jusshjelpa i Nord-Norge. Tiltakene gir bistand, rådgivning ogjobber rettspolitisk.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020