Virksomhetsleder Byggesak

Drammen kommune

Søknadsfrist

Vi søker nå en virksomhetsleder for byggesak som vil få ansvaret for Drammen kommunes byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging

  • Ny storkommune
  • Spennende byutvikling

Drammen kommune er gjennom de siste tiårene kjent for sin imponerende forvandling som har blitt prisbelønnet for byrom og –utvikling.  Den nyetablerte storkommunen har satt seg nye, ambisiøse mål og preges av høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdselsprosjekter og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. Kommunen skal preges av innovasjonsarbeid, og tjenestene skal skapes og utvikles der brukerne er.

Vi søker nå en virksomhetsleder for byggesak som vil få ansvaret for Drammen kommunes byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Den nye kommunen preges av stor aktivitet og ekspansive byggeplaner med både offentlige og private utbyggere. Det skal satses på stedsutvikling i hele den nye kommunen der stedenes egenart skal videreutvikles i samråd med innbyggerne og i tråd med politiske føringer.

Som virksomhetsleder byggesak vil du inngå i ledergruppen til kommunalsjef for Arealplan, klima og miljø, og samarbeide med bl.a. virksomhetsområde arealplan. Virksomhetsområdet byggesak er organisert med to avdelinger; Byggesak 1, Byggesak 2 og en enhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Med på laget får du kompetente og dedikerte avdelingsledere,  totalt 35 medarbeidere med stort engasjement.  Byggesaksområdet i Drammen kommune kan by på spennende oppgaver og et tverrfaglig arbeidsmiljø. Stillingen gir mulighet for å bidra i videreutviklingen av en nyetablert storkommune preget av nytenkning og tydelig fokus på brukerne.  Drammen kommune har opparbeidet gode rutiner og høy grad av kvalitetssikring.

Vi søker deg med høyere utdanning gjerne på masternivå og relevant ledererfaring innen eller utenfor kommunesektoren. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Du bør trives som leder i skjæringspunktet mellom fag og politikk og i dialog med kommunens innbyggere. Vi forutsetter at du har faglig engasjement med solid kunnskap om byggesak og plan- og bygningslovgivningen samt forståelse for politiske prosesser. Utpregede kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet vil være en styrke i stillingen. Ledererfaring og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller kommunalsjef Heming Rudrud Herdlevær Drammen kommune, tlf. 905 94 674. Virksomhetsområdet holder til i lyse og trivelige lokaler på rådhuset i Drammen med gangavstand fra jernbanestasjonen. 

Kontaktinformasjon:

  • AMROP Delphi, Seniorkonsulent Randi Flugstad - 905 84 138

SØK HER!