Vil du være en del av et spennende fagmiljø, samarbeide med et av Norges største offentlige IT-miljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi?

Politiets Fellestjenester

Søknadsfrist
 
Da er dette jobben for deg!
PFT søker en juridisk rådgiver som er nysgjerrig, omgjengelig, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ønsker å utvikle seg selv og seksjonen.
Politiets Fellestjenester (PFT) har som oppgave å gjennomføre anskaffelser for hele politiet.
Vi søker en faglig sterk, strukturert og målrettet jurist som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av politiets anskaffelser innenfor IT og være med på å bringe politiet inn i fremtiden.
Du vil være en del av et stort anskaffelsesmiljø, der anskaffelser innenfor IT er en av tre hovedkategorier.
Vi er et godt team, både faglig og sosialt, bestående av 10 personer som jobber dedikert med IT-anskaffelser.
Anskaffelsene gjennomføres i tett samarbeid med fagmiljøene i Politiets IKT-tjenester.
I vårt team får du mulighet til å påvirke og bidra i gjennomføringen av komplekse anskaffelser som del av av et tverrfaglig samarbeid med spesialiserte fagressurser.
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre prosesser slik at vi kan fokusere på hvordan anskaffelser kan bidra til å løse politiets kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag.
Søknadsfrist: 31.05.2022

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre juridiske vurderinger og rådgivning innen offentlige anskaffelser
 • Være juridisk rådgiver som en del av et tverrfaglig anskaffelsesteam
 • Gjennomføre anskaffelser ved behov
 • Bidra til utarbeidelse og implementere avdelingens strategier, prosesser og rutiner
 • Bidra aktivt til kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur

 • God kunnskap om offentlig anskaffelsesregelverk

 • Erfaring med bruk av Statens Standardavtaler

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra komplekse IT anskaffelser

 • Kompetanse fra ledelse og gjennomføringen av offentlige anskaffelsesprosesser

Personlige egenskaper

 • Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å håndtere mange oppgaver parallelt. Dette krever også at du har en helhetlig tilnærming til oppgaver og ser løsninger der de ikke alltid er åpenbare

 • Vi jobber både i team og med egne leveranser, så derfor er det viktig at du også evner å motivere deg selv og utøve selvledelse på egne oppgaver

 • Som person tar du initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling

 • Du skaper gode relasjoner til de rundt deg og samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen ved å kommunisere tydelig, arbeide strukturert og prosessorientert og spille dine medarbeidere gode gjennom en delings og læringskultur

 • Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Søknadsfrist: 31.05.2022
Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester
Sted: Oslo
Stillingstittel: Jurist
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Mulighet til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og trening i arbeidstiden
 • Hybridkontor med mulighet til å jobbe hjemmefra i henhold til gjeldende retningslinjer i organisasjonen.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 700.000 til kr 840.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Som jurist i PFT vil man være del av et større juridisk fagmiljø på tvers av seksjoner og avdelinger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal.

Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Paal Sæther

 • Seksjonsleder

 • 40436743

SØK HER