Vil du jobbe med internasjonal beskatning og Global skattereform?

Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet

Søknadsfrist
 
Har du interesse for internasjonal selskapsbeskatning og vil være med på arbeidet med Global skattereform, er du kanskje den vi leter etter!
Du kan være jurist, økonom eller revisor, og ha et stort engasjement for internasjonal selskapsbeskatning. Juridisk avdeling arbeider med noen av de mest krevende sakene på skatteområdet, og du vil få en spennende hverdag i et kompetansemiljø som legger stor vekt på kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid i skjæringspunktet mellom juss, økonomi og teknologi.
Fra første dag vil du få stort ansvar og påvirkningsmuligheter i prosessen med å utvikle og lage nytt regelverk, blant annet ved å delta i arbeidet med Global skattereform. Du får også ansvar for å sikre likebehandling og styre rettsanvendelsen i etaten.
Søknadsfrist: 06.06.2022

 

Hva går jobben ut på?

Hos oss får du jobbe med å

 • sikre riktig og ensartet rettsanvendelse, herunder foreta prinsipielle avklaringer
 • være Skatteetatens kontaktpunkt mot Finansdepartementet, OECD og internasjonale samarbeidsarenaer
 • bidra i juridisk utredningsarbeid og regelverkutviklingsarbeid, herunder Global skattereform
 • samarbeide med fagmiljøer i Skatteetaten, og delta i tverrfaglige nettverk og prosjekter, nasjonalt og internasjonalt 
 • delta i rettssaksarbeid, herunder anker til Høyesterett
 • holde foredrag internt og eksternt, både på norsk og engelsk

Hvilken kompetanse er vi ute etter?

Du har

 • juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap, eller utdanning på samme nivå innen økonomi eller revisjon. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • god kjennskap til internasjonal selskapsbeskatning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • et langsiktig strategisk perspektiv på skatterett og ser muligheter ved økt digitalisering

Hva ser vi etter hos deg?

Du må ha en åpen og pedagogisk fremstillingsform som innbyr til samarbeid med både interne og eksterne. Du tar ansvar for oppfølgningen av saker og involverer deg i faglige diskusjoner. Du har evne til å drive prosesser og oppnå kvalitet og rettssikkerhet på en ressurseffektiv måte.

Du

 • er kreativ og ser hvordan regelverk kan endres og utvikles på nye måter
 • er fleksibel og endringsvillig
 • setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • trives i et miljø med høye krav, og klarer å levere innenfor rammer og frister

Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Søknadsfrist: 06.06.2022

Arbeidsgiver: Skatteetaten

Sted: OSLO

Stillingstittel: Interesse for internasjonal beskatning og Global skattereform?

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag. 

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.  

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.  

Du blir ansatt som seniorskattejurist (kode 1501) eller seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 750 000 – 1 000 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

SØK HER