Vil du jobbe med etatsstyring?

Søknadsfrist: 
03.06.2021

Vi søker seniorrådgiver med relevant erfaring! Skattedirektoratet, Skatteetaten

Seksjon styring er plassert i Virksomhetsstyringsavdelingen i Skattedirektoratet. Seksjonen har ansvar for å gjennomføre etatens årsplanlegging, støtte skattedirektøren i styringsdialogen med alle enheter, samt å ivareta dialogen med Finansdepartementet og Riksrevisjonen.

Seksjonen har som ambisjon å videreutvikle styringsdialogen med Finansdepartementet og forenkle den interne virksomhetsstyringen. Vi søker deg som er interessert i å være med å bidra til det. 

Vil du jobbe med etatsstyring?

Skatteetaten
Arbeidsoppgaver
 • forberede styringsmøter og kontaktmøter med departementet
 • planlegge og gjennomføre rapportering til departementet
 • håndtere den løpende dialogen med departementet
 • håndtere den formelle og løpende dialogen med riksrevisjonen
 • øvrige styringsoppgaver tilpasset kompetanse og interesse
 • kontinuerlig evaluere og forbedre prosesser og leveranser
 • samspill med ledere og medarbeidere i hele etaten
Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning på masternivå innen samfunnsvitenskap, jus eller økonomi. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • relevant erfaring kreves
 • erfaring fra eller interesse for etatsstyring
 • god kunnskap om mål og resultatstyring i offentlig sektor
 • god forståelse og gjerne erfaring i forholdet mellom politikk og forvaltning
 • fordel med kjennskap til Skatteetaten
 • fordel med erfaring med prosessledelse
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
Personlige egenskaper
 • meget gode samarbeids- og relasjonsevner for å bygge stort kontaktnett
 • evne å jobbe analytisk og strukturert
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • utviklingsorientert og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra 700 000 kr – 850 000 kr avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Intervjuer gjennomføres i hovedsak på video. 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

SØK HER

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021