Vikariat som juridisk rådgiver - anskaffelser

LOGO Sykehusinnkjøp
Søknadsfrist: 
13.06.2019

Juridisk avdeling i Sykehusinnkjøp HF divisjon sør-øst søker medarbeider til vikariat på inntil 12 måneder med muligheter for fast ansettelse. Nyutdannede med gode karakterer oppfordres til å søke

Vikariat som juridisk rådgiver - anskaffelser

Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Sør-Øst

Hovedansvarsområdene til juridisk avdeling er rådgivning/veiledning og kvalitetssikring av kompliserte anskaffelsesprosesser som gjennomføres av divisjonene legemidler og sør-øst. Dette innebærer krav til faglig dyktighet og evnen til å levere operativ juridisk rådgivning i teamarbeid gjennom hele anskaffelsesprosessen. I tillegg håndterer og koordinerer avdelingen besvarelse av klager og tvistesaker overfor leverandører, herunder prosedyreoppdrag for domstolene.

Avdelingen har særlig fokus på anskaffelsesregelverket og obligasjonsrett, men yter også bistand innen tilstøtende rettsområder som forvaltningsrett, konkurranserett, immaterialrett, teknologi- og IT-rett (herunder informasjonssikkerhet og personvern) og apotek- og legemiddellovgivning.

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt juridisk fagmiljø innenfor et område i utvikling. Som en av Norges største offentlige innkjøpsvirksomheter vil du få mange spennende og varierte arbeidsoppgaver, og muligheter til å jobbe tverrfaglig innenfor et bredt spekter av anskaffelser til spesialisthelsetjenesten med dyktige og engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 Juridisk rådgivning for divisjonsdirektører, avdelingsledere, prosjektledere, innkjøpere og avtaleforvaltere i divisjon legemidler og divisjon sør-øst. Dette inkluderer bl.a. deltakelse i store  anskaffelsesprosjekter, klagebehandling, tvisteløsning, forhandlinger, kontraktsrettslig rådgivning mm.  

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Godt juridisk skjønn
 • Kompetanse og erfaring med anskaffelsesregelverket og obligasjonsrett vil telle positivt
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Interesse for anskaffelses- og kontraktsrett, samt motivasjon for egenutvikling
 • Serviceinnstilt, gode samarbeidsegenskaper og en konstruktiv og presis kommunikasjonsform
 • Strukturert og faglig dyktig
 • Leverer på tid og kvalitet, med engasjement, struktur og god helhetsforståelse
 • Evne til å håndtere og trives med parallelle og dynamiske prosesser
 • Ønske og evne til å jobbe tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale 

Divisjon sør-øst har sitt kontor i Drammen, divisjon legemidler er lokalisert sentralt i Oslo. Fast arbeidssted avtales mellom partene, men det må påregnes å jobbe fra begge lokasjoner.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Vurdering av søkere vil skje fortløpende og intervju av aktuelle kandidater kan finne sted før søknadsfristen utløper.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020