Vi søker jurist til å lede gruppe for klage og enkeltsaker i Skattedirektoratet - Underdirektør, Skattedirektoratet

Skattedirektoratet

Søknadsfrist

Som gruppeleder får du jobbe med hele bredden i fagområdet i tillegg til å lede dine medarbeidere. Du får jobbe med klager innen skatte- og avgiftsfastsetting med lavere skattemessig virkning, skattebegrensning, tvangsmulkt, klager på MVA område, innsynssaker, særavgift, folkeregister, innkreving og klager på saksbehandling etter skatteforvaltningsloven og forvaltningsloven. Vi er førsteinstans i enkeltsaker som dispensasjonssaker på folkeregisterområdet, sakskostnader og innsynssaker.
 I tillegg har vi ansvar for erstatningssaker mot etaten og oppfølging av søksmål knyttet til klager seksjonen har behandlet.
 Vi har faglig dyktige medarbeidere med variert praksis og erfaring fra de ulike rettsområdene. Vi samarbeider også med avdelingens øvrige fagseksjoner. Det brede fagansvaret, kombinert med tydelige krav til både saksbehandlingstid og kvalitet, vil gi både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap. 

Arbeidsoppgaver
 • delta aktivt i ledelse og videreutvikling av seksjonens oppgaver og ansvar
 • ansvar for å kvalitetssikre og behandle klage- og enkeltsaker
 • bidra til en effektiv klagesaksbehandling og oppfølging av saksrestanser
 • bidra i faglige diskusjoner og utvikle fagmiljøet i seksjonen
 • representere seksjonen i samspill med andre enheter eller konkrete oppgaver
 • lede og ivareta dine ti medarbeidere
 • bidra til utvikling av dine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø 
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • fordel med erfaring fra saksbehandling, gjerne klagesaksbehandling
 • fordel med relevant erfaring innen skatt, avgift eller skatteforvaltning
 • fordel med ledererfaring 
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammevilkår
 • god til å planlegge, strukturere og prioritere arbeidsoppgaver 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 750 000 – kr 875 000 avhengig av kvalifikasjoner. 

SØK HER