Vi søker erfaren og dyktig jurist til stilling som Fagdirektør i Vegseksjonen

Søknadsfrist: 
01.11.2021

Om Vegseksjonen

Vegseksjonen er en av tre seksjoner i Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen. Vegseksjonen har ansvar for vegloven i tillegg til finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegene våre. Seksjonen har videre det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Vegseksjonen har også ansvar for riksvegferjene og utbyggingsavtalene med Nye Veier AS.
Vegseksjonen består av 15 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder.
 

Søknadsfrist: 1. november 2021

Vi søker erfaren og dyktig jurist til stilling som Fagdirektør i Vegseksjonen

Samferdselsdepartementet

 

Arbeidsoppgaver

Fagdirektøren vil få ansvar for å lede det juridiske arbeidet innenfor seksjonens ansvarsområde. Fagansvaret innebærer:

 • utredning av juridiske problemstillinger innenfor seksjonens ansvarsområde
 • faglig ansvar for saker som legges fram for regjeringen og Stortinget m.v.
 • å rettlede og gi faglig støtte til kollegaer
 • å gi råd til avdelings- og departementsledelsen på fagområdet
 • ansvar for høy faglig kvalitet på det juridiske arbeidet og kvalitetssikre leveransene fra seksjonen
 • å drive seksjonens juridiske arbeid framover, tenke nytt og jobbe for å utvikle et framtidsrettet regelverk

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • minst 10 års relevant erfaring med utredningsarbeid og regelverksutvikling
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • interesse for faglig ledelse og veiledning
 • interesse for samferdselssektoren og politiske beslutningsprosesser
 • gode språkkunnskaper, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Du kan vise til resultater fra selvstendig saksansvar og faglig veiledningsansvar for et større saksfelt og trives i samhandling med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere. Du har gjennomføringsevne, høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange ulike saker til en hver tid. Du er analytisk og grundig og tar ansvar for at arbeidet holder høy kvalitet. Du må kunne fremme departementets synspunkter nasjonalt og internasjonalt og argumentere godt for faglige vurderinger. Kjennskap til vegloven, EØS-rett og regulering innenfor seksjonens ansvarsområde vil bli vektlagt.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr

 • Arbeid med dagsaktuelle saker
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som fagdirektør i lønnsspennet fra kr. 750.000 til 850.000. 

Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 22 24 81 56/ 905 42 172 eller fagdirektør Bente Mari Nilssen på tlf. 22 24 81 37/ 952 90 148.

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her: https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/ 

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021