Vi søker 2 advokater/-fullmektiger (fast stilling og vikariat)

Søknadsfrist: 
17.01.2022
Norges Bondelag er en interesseorganisasjon for bønder og andre som er opptatt av norsk mat- og landbruksproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 64.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på distriktskontorene.
Søknadsfrist: 17.01.2022

Vi søker 2 advokater/-fullmektiger (fast stilling og vikariat)

Norges Bondelag

Avdeling for regnskap- og juridisk service har 15 ansatte, hvorav 10 advokater og fullmektiger. En av disse har flyttet til sitt hjemsted og vi søker hans etterfølger i fast stilling. I tillegg er det ledig ett vikariat frem til 1. september 2022.

Stillingene byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver, herunder behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, klientoppdrag, prosedyre, foredrag, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, samt høringssaker og annen myndighetskontakt.

Avdelingen arbeider med en rekke rettsområder, herunder tingsrett, ekspropriasjon, skjønn, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, arbeidsrett og entreprise. Vi har samarbeidsavtale med ca. 40 advokatfirmaer rundt om i Norge.

Kvalifikasjoner

Vi søker selvstendige, utadvendte og serviceorienterte personer med gode eksamensresultater, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere må ha graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Kjennskap til norsk landbruk er en fordel.

I den faste stillingen er det en fordel med erfaring, men nyutdannede er velkommen til å søke. I vikariatet vil vi prioritere en yngre jurist. Søkere bes angi om de søker en av eller begge stillingene.

Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med eget kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.

Stillingen medfører noe reisevirksomhet. 

Som ansatt advokat i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen 17. januar 2022, til stilling@bondelaget.no.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022