Utvalgssekretær/ seniorrådgiver

LOGO Stortinget
Søknadsfrist: 
04.06.2019

Midlertidig ansettelse i 1-2 stillinger

I Innst. 271 S (2018-2019) fra Stortingets presidentskap foreslås det å nedsette et utvalg til å utrede en rekke spørsmål knyttet til Stortingets kontrollfunksjoner. Innstillingen med mandat og nærmere informasjon om utvalget er tilgjengelig på www.stortinget.no.
For å bistå utvalget skal det rekrutteres en til to stillinger som utvalgssekretær i midlertidig stilling frem til 1. mars 2021. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingene vil være tilknyttet konstitusjonell avdeling i Stortingets administrasjon.

Utvalgssekretær/ seniorrådgiver

Stortinget

 Ansvar og hovedoppgaver

Utvalgssekretæren skal bistå utvalget med utredninger og analyser, innhenting av informasjon, utkast til lovtekster og annet regelverk, skriving og ferdigstilling av utvalgets rapport samt øvrig faglig tilrettelegging av utvalgets arbeid.

I tillegg skal utvalgssekretæren utføre administrative oppgaver som å organisere utvalgets møter og eventuelle reiser, skrive møtereferater, holde arkiv og føre regnskap. Utvalgssekretæren skal også sluttføre og klargjøre utvalgets arkiv, samt forestå øvrige avsluttende oppgaver etter at utvalgets arbeid er ferdigstilt.

Arbeidssted vil være i Stortinget.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

For stillingen kreves juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap og relevant arbeidserfaring, for eksempel fra utredningsarbeid, arbeid med offentlig rett eller arbeid med lovgivning.

Det vil være en fordel med god innsikt i konstitusjonelle spørsmål, herunder kjennskap til konstitusjonelle regler for Stortingets virksomhet og forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Det er også en fordel med erfaring med å levere faglige innspill til politiske prosesser, og med praktisk tilrettelegging av liknende utredningsarbeid.

Det kreves meget god skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner og evne til å jobbe effektivt og strukturert både selvstendig og i samarbeid med andre.

Vi tilbyr

Stortinget kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass sentralt beliggende i Oslo sentrum. Den som ansettes vil få en sentral stilling i et viktig utredningsarbeid av sentral betydning for Stortingets kontrollfunksjoner.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kr 675 000-780 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

For særlig godt kvalifiserte søkere kan ansettelse i stilling som spesialrådgiver kr 750 000-900 000 vurderes. For ansettelse i stilling som spesialrådgiver kreves betydelig relevant erfaring.

Generell informasjon

For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende direktør Kyrre Grimstad på telefon 23 31 35 59, epost: kyrre.grimstad@stortinget.no, eller spesialrådgiver Malin Nossum, telefon 23 31 35 35, e-post: malin.nossum@stortinget.no.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden “Søk
stillingen” innen 4. juni 2019. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten en med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

 Stortingets administrasjon

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har 490 medarbeidere. Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen», og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i Stortinget.

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021