Universitetslektor i rettsvitenskap

LOGO NTNU
Søknadsfrist: 
26.05.2019

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Universitetslektor i rettsvitenskap

NTNU, Trondheim

Om stillingen

Institutt for sosialt arbeid (ISA) er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge. Instituttet har ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt. 

ISA er en del av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

ISA arbeid ønsker å forsterke sin kompetanse på helse-, sosial- og barnevernsrett, forvaltningsrett, juridisk metode og rettsanvendelse, på bakgrunn av at våre studenter har behov for grunnleggende juridisk kompetanse i sin profesjonsutøvelse. Vi utlyser derfor en fast stilling som universitetslektor i rettsvitenskap.

Stillingen rapporterer til instituttleder Riina Kiik.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for undervisning innen juridiske emner primært på bachelorprogrammene sosialt arbeid og barnevern. Det kan også bli pålagt jusundervisning på andre utdanningsprogram.
 • eksamensarbeid/sensur
 • ansvar for deltakelse i faglig utvikling og videreutvikling av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan, herunder på bachelorprogrammer, samt etter- og videreutdanning
 • veiledning av studenter på bachelorprogram 
 • den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. Som øvrige ansatte må den som ansettes påregne administrative oppgaver, samt ivareta sitt faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelige ansatte
   

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, helst med fordypning i ett eller flere velferdsrettslige fag, herunder sosialrett, barnerett, utdanningsrett, helserett og trygderett.

Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring med undervisning fra høyere utdanning eller annen form for muntlig faglig formidling, for eksempel gjennom prosedyreerfaring. I tillegg er det ønskelig med erfaring fra arbeid knyttet til sosialrettslige eller barnevernrettslige problemstillinger.

Det forutsettes at den som ansettes har gode ferdigheter i norsk.

I ansettelsesprosessen vil det benyttes både intervju og prøveundervisning.                                                                               

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.  

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.  NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

 Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som evne til team- og samarbeid, selvstendighet, ansvarsfullhet og motivasjon til å bidra til faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.
 
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt sosialfaglig miljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som universitetslektor kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr 480.600 - 683.200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
  

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Riina Kiik, tlf. 46 68 46 20, e-post riina.kiik@ntnu.no eller universitetslektor Elizabeth Langsrud, tlf. 92 62 96 92, e-post elizabeth.langsrud@ntnu.no. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til seniorkonsulent HR Kari-Ann Lambertsen, tlf. 73 41 23 85, e-post kari.a.lambertsen@ntnu.no.   

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Stillingens referansenummer: SU-314

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020