Underdirektører til HR-enheten

LOGO UDI
Søknadsfrist: 
02.05.2019
 • Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag ca. 1000 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og fem regionkontor. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og et viktig samfunnsoppdrag.

Underdirektører til HR-enheten

Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab

HR-enheten er organisatorisk tilknyttet UDIs direktør og består i dag av 24 medarbeidere som leverer profesjonelle tjenester innen hele HR-området, fra lønn og personaladministrasjon til strategisk utvikling og internkonsulentbistand. 

HR-enheten søker nå etter to engasjerte og dyktige underdirektører som kan bidra til videre utvikling av HR som strategisk virksomhetspartner i UDI. I januar 2021 flytter UDI til nye lokaler på Helsfyr, og underdirektørene vil også få oppgaver tilknyttet dette.

Arbeidsoppgaver

 • Som underdirektør vil du få både personal- og fagansvar for tverrfaglige team. Et team vil inneholde fagområdene rekruttering og onboarding, lønn, HRM, arbeidsrett og HMS. Det andre teamet vil inneholde fagområdene organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, lederstøtte og lederutvikling. HR-enheten gjennomgår nå sin struktur, slik at endelig antall ansatte tilknyttet teamene ikke er avklart. Vi tar derfor forbehold om endringer i organisering og ansvar. Underdirektørene får en aktiv rolle i å definere, utvikle og organisere teamene i HR-enheten. 
 • Som underdirektør i HR skal du sørge for at UDI har en profesjonell HR-funksjon som kontinuerlig forbedres og er tilpasset UDIs mål og virksomhet, i tillegg til oppfølging av lov- og avtaleverk. Du skal være med å videreutvikle arbeidsgiverrollen og skape åpne og tillitsvekkende samarbeidsrelasjoner til ledere, HR-rådgivere i fagavdelingene og fagforeninger/vernetjenesten. Som underdirektør skal du lede, inspirere og utvikle HR-enhetens medarbeidere. I tillegg skal du bidra aktivt inn i teamenes leveranser, oppgaveløsning og daglige drift. Du vil rapportere til HR-direktør.

Kvalifikasjoner

 • Til teamet som hovedsakelig skal jobbe med fagområdene rekruttering og onboarding, lønn, HRM, arbeidsrett og HMS søkes underdirektør med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det er en fordel med arbeidsrett i fagkretsen eller om du har arbeidserfaring knyttet til fagfeltet. 
 • Til teamet som hovedsakelig skal jobbe med fagområdene organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, lederstøtte og lederutvikling søkes underdirektør med mastergrad hvor organisasjonspsykologi eller organisasjonsutvikling er i fagkretsen. Annen høyere utdanning kombinert med solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet. 
 • Som underdirektør bør du ha ledererfaring fra tilsvarende stilling. I tillegg har du gjerne erfaring fra offentlig sektor. Vi ønsker oss også erfaring med Lean/kontinuerlig forbedring eller lærende organisasjoner. 
 • Vi ber deg presisere i søknaden din hvilken av de to stillingene du søker på.

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Administrasjon og ledelse
 • Juridisk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg personalleder som er tett på medarbeiderne dine
 • Du viser stor tillit til dine medarbeidere 
 • Du har god gjennomføringsevne og engasjerer folkene rundt deg
 • Du er en pådriver i endrings- og utviklingsarbeid og har stor interesse for digitalisering 
 • Du er god til å kommunisere
 • Du er nysgjerrig og løsningsorientert
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.
 • Det er forventet at ledere i UDI lever opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at ledere skal oppnå resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsningen på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne sine. 
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling i en spennende organisasjon der det HR-faglige møter det utlendingsfaglige 
 • En virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere 
 • Stillingene lønnes som underdirektør (stillingskode 1059) i lønnsspennet kr 670 000 – 826 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • To prosent trekk til Statens Pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.
 •  
 • Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 
 •  
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om personen selv har bedt om ikke å bli det. Søkeren vil i så fall bli varslet. Dette er i samsvar med offentleglova.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020