Tingrettsdommer

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
25.02.2019

Det blir ledig fire embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Tingrettsdommer

Oslo tingrett

Arbeidet som tingrettsdommer er variert, og krever interesse for bredden av det juridiske fagfeltet. Vi kan tilby store faglige utfordringer ved en hektisk og hyggelig arbeidsplass, med et engasjert og godt fagmiljø. Stor variasjon i arbeidsoppgavene gir gode muligheter for bred faglig og personlig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles

Stillingen krever høy faglig kompetanse og analytiske evner, høy integritet, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes konstitusjonelle uavhengighet. Embetsdommere må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt med domstolens brukere.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og med evne til å utøve godt juridisk skjønn
 • Arbeider selvstendig og er i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Vi kan tilby

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Nærmere opplysninger om embetene kan fås ved henvendelse til Oslo tingrett v/sorenskriver Yngve Svendsen på telefon 22 03 52 00, Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00 eller Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00. Generell informasjon om domstolen finnes på www.domstol.no/OTIR.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden” Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

SØK HER !

Vennligst oppgi i søknaden hvor du fant denne stillingen

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Riksvåpen
Ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og Europarådet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019