Tiltaksleder for Gatejuristen, Bergen

Søknadsfrist: 
17.06.2021

Vil du lede arbeidet med å bistå de som ikke selv er i stand til å hevde sin rett?

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Gatejuristen Bergen er i en ny og spennende fase med oppstart av nye prosjekter og stor pågang på allerede eksisterende virksomhet. Gatejuristen gir oppsøkende rettshjelp til dem som ikke er i stand til å hevde sin rett. Vi ser etter en samfunnsengasjert jurist og leder som kan møte denne veksten med ambisjoner og handlekraft, og være en stabiliserende drivkraft i tiltaket. Gatejuristen er til stede i 15 byer og du vil være en del av et landsomfattende nettverk av Gatejurister med bred kompetanse.

Vi tror du vil trives hos oss dersom du liker å ha en travel og variert hverdag der du både jobber på et strategisk og et operativt nivå med oppfølging av den enkelte gatejurist eller frivillige. Du inngår i ledergruppen i Avdeling for gatenært rusarbeid som jobber med mennesker som sliter med rus og psykiske helseutfordringer. Vi tilbyr samtale, juridisk og annen veiledning, helsehjelp og ulike aktiviteter. I avdelingen vil du inngå i et kollegafellesskap med tverrfaglig kompetanse og tett samarbeid på tvers av tiltak.

Som leder for Gatejuristen Bergen vil du også være leder for Barnas Jurist i Bergen, et prosjekt som per i dag er helt i oppstartfasen. Målet med prosjektet er å gi rettshjelp og rettighetsrådgivning til barn og unge opp til 25 år med hjelp av frivillige jurister, advokater og jusstudenter. I tillegg vil du være leder for et nyoppstartet rettshjelptiltak for ofre for menneskehandel og prostitusjon.

Gatejuristen med underliggende prosjekter har fire medarbeidere (p.t. 3,6 årsverk) og om lag 40 frivillige.

Tiltaksleder for Gatejuristen, Bergen

Kirkens Bymisjon

Vi søker etter tiltaksleder til fast 100 % stilling. Arbeid p.t. på hverdager

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk faglig ansvar og kompetanseutvikling i tiltaket
 • Oppsøkende virksomhet
 • Rettspolitisk arbeid
 • Sikre forsvarlig drift innen budsjetterte rammer  
 • Personalansvar
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige
 • Delta i nasjonalt nettverk av gatejurister
 • Samhandle og samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Saksbehandling 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evner å se dine medarbeidere og få frem det beste i dem.
 • Evner å prioritere i en hektisk hverdag
 • Utviklingsorientert og handlekraftig
 • Ønskelig med erfaring og engasjement for målgruppene
 • Ønskelig med erfaring fra administrasjon og ledelse 

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse på tidligere arbeidsforhold og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Interne og eksterne kurs/ opplæringsdager
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • Lønn i henhold til lokalt avtaleverk
 • God pensjonsordning

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Tiltaksleder Anna Bitte Linn Fagermo tlf: 91 72 50 18, epost: bitte.fagermo@skbb.no eller Daglig leder, Arne Liljedahl Lynngård, tlf: 95 15 22 90, mail: arne.lynngard@skbb.no

Søknadsfrist: 17.06.2021

Tiltredelse: etter avtale

Alle søknader må sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Søk her

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021