Vil du være med og styrke det juridiske miljøet i departementet vårt? - Jurist

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Søknadsfrist

Om stillingen: Ønsker du deg interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse? Vi søker etter en dyktig jurist til juridisk seksjon i Arbeidsmarkedsavdelingen. Seksjonen består for tiden av åtte kompetente jurister med solid erfaring. Stillingen er innplassert som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver. Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre.

Arbeidsområde

Seksjonen har ansvar for et vidt sett av regelverk som dekker ulike områder av arbeidsmarkedet. Blant disse er reglene om dagpenger under arbeidsløshet og permittering, regelverket for arbeidsmarkedstiltak og om arbeidsinnvandring, herunder EØS-reglene for fri bevegelighet av personer. Andre ansvarsområder for seksjonen er blant annet stønader til enslig mor eller far, lov om allmenngjøring av tariffavtaler, lov om lønnsplikt under permitteringer, lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og de alminnelige aldersgrensene i arbeidslivet.

Som jurist hos oss vil du arbeide med alle regelverkene som ligger til seksjonen, med mulighet til fordypning innen enkelte av fagområdene. I tillegg til de juridiske oppgavene som lov- og utredningsarbeid, vil du også gi faglige råd til politisk ledelse, iverksette politiske vedtak og bidra til faglig utvikling innenfor saksområdene til seksjonen.

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • godt juridisk skjønn
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Det er en fordel om du har: 

 • erfaring med ett eller flere av regelverkene seksjonen har ansvar for
 • erfaring med lov- og forskriftsarbeid 
 • erfaring med utredningsarbeid

Alle søkere må laste opp vitnemål og attester, bruk vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål.

Hvem ser vi etter?

 • Du er strukturert, grundig og jobber selvstendig.
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger og evner å tenke helhetlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få nærhet til politiske beslutninger.
 • Lønn vil ligge mellom 500.000 og 750.000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine.
 • Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån.
 • Mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Cathrine Opstad Sunde på telefon 913 69 161.

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, inkluderingspolitikken, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredel av statsbudsjettet. Vi er om lag 245 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

 Arbeidsmarkedsavdelingen (ARBA)

Avdelingens oppgave er å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken. Avdelingen har videre koordineringsansvar for departementets internasjonale arbeid som berører flere av departementets avdelinger. Avdelingen har om lag 35 medarbeidere fordelt på tre seksjoner.

Juridisk seksjon (JS)

Seksjonen har ansvaret for å forvalte og utvikle regelverket som regulerer ulike områder av arbeidsmarkedet, slik som dagpenger, permitteringer, arbeidsmarkedsloven, arbeidsinnvandring, spørsmål knyttet til fri bevegelse av arbeidstakere innenfor EØS-området og stønad til enslig mor og far

Om stillingen:

Arbeidsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Kommune: Oslo

Varighet: Fast

Omfang: Heltid

SØK HER