Vil du jobbe med kontraktsrett og personvern?

Fiskeriseksjon

Søknadsfrist

Om Driftsseksjonen: Driftsseksjonen ivaretar noen av de viktigste fellesfunksjonene i Fiskeridirektoratet, og er en av fire seksjoner i Styringsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for inngåelse og oppfølging av kontrakter, offentlige anskaffelser, informasjonssikkerhet, personvern og drift i direktoratet. Vi søker nå en person som kan bidra til å styrke Fiskeridirektoratet spesielt innenfor vårt arbeid med kontrakter, informasjonssikkerhet og personvern. Til stillingen vil det imidlertid også ligge arbeid innenfor andre rettsområder, for eksempel offentlige anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • utforme, revidere og følge opp nye og eksisterende kontrakter
 • inngåelse og oppfølging av direktoratets husleieavtaler
 • rådgivning til fagavdelinger, prosjekter og ansatte innenfor kontraktsrett
 • bidra til å revidere og videreutvikle arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i Fiskeridirektoratet.
 • internkontroll, herunder bidra til å videreutvikle direktoratets internkontroll innenfor seksjonens ansvarsområder
 • utredning av juridiske problemstillinger, også innenfor andre rettsområder
 • planlegge og gjennomføre anskaffelser

Kvalifikasjonskrav

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • kompetanse og erfaring innen kontraktsrett og/eller personvern er en fordel, men er ikke et krav
 • nyutdannede med interesse for kontraktsrett og personvern er velkommen til å søke

Personlige egenskaper

 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • strukturert og løsningsorientert
 • utadvendt og tillitsvekkende
 • evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • interesse for problemstillinger i grenselandet mellom jus og teknologi

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver i et uformelt arbeidsmiljø
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 550.000,- til 700.000,- per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • kontor med sentral beliggenhet på Nordnes i Bergen 

Kontaktperson

Spørsmål om stillingen kan rettes til konstituert seksjonssjef Helena Mikalsen telefon 48 291 590.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i Bergen, mens de øvrige arbeider ved våre 19 kontorer fra Fredrikstad til Vardø. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist: 11.12.2022 

Arbeidsgiver: Fiskeridirektoratet

Sted: Bergen 

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast 

SØK HER