Vil du jobbe med juss knyttet til fornybar energi og sikker kraftforsyning?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Søknadsfrist


Om stillingen

Ved juridisk seksjon i NVE søker vi 3 jurister som skal være med og styrke laget vårt videre. Stillingene er faste. Hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av fagområder hvor du vil yte juridisk bistand innen blant annet konsesjoner, samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, beredskap, flom, skred, tilsyn/kontroll, arealinngrep, klimatilpasning og energimerking/energibruk. I tillegg jobber seksjonen med regelverksutvikling innenfor NVEs ansvarsområder med hovedvekt på forvaltnings-, energi- og vassdragsrett. EU/EØS-rett er også en del av vårt arbeid.

Din arbeidshverdag vil bære preg av et tett tverrfaglig samarbeid både innad i seksjonen og med fagmiljøene i NVE. I juridisk seksjon er vi i dag 13 jurister. Seksjonen er en del av avdelingen for virksomhetsstyring og juss.

Søknadsfrist: 11.04.2023

Arbeidsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Sted: Oslo 

Stillingstittel: Ledig stilling nr. 25/2023 - VJ 

Stillinger:

Heltid / Deltid: Heltid Ansettelsesform:Fast Stillingsprosent:100

Arbeidsoppgaver

 • juridisk arbeid i organisasjonen med utvikling, tolkning og anvendelse av regelverk med mer
 • sentrale rettsområder for juridisk seksjon er energi- og vassdragsrett, forvaltningsrett, naturmangfold og EU/EØS-rett og annet regelverk knyttet til NVEs ansvar innenfor samfunnssikkerhet, beredskap, informasjonssikkerhet, tilsyn/kontroll, arealinngrep og klimatilpasning

Kvalifikasjoner

Krav:

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen  
 • kunnskap om eller erfaring fra relevante rettsområder 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi ser helst at du har noen års erfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert.

Ønskelig/fordelaktig:

 • kjennskap til offentlig forvaltning 
 • kunnskap om og/eller erfaring fra flere av NVEs rettsområder 
 • kunnskap om konsesjonsbehandling (særlig etter energiloven)
 • kunnskap om beredskap (særlig etter energi- eller sikkerhetslovgivningen og særlig om IKT-sikkerhet)
 • kunnskap om tilsyn og kontrollvirksomhet 
 • kunnskap om anskaffelser og kontrakter, inkludert entrepriser
 • kunnskap eller interesse for IKT og digitalisering
 • erfaring fra/interesse for bruk av digitalisering for å støtte og effektivisere juridisk saksbehandling

Personlige egenskaper

 • du er samarbeidsorientert og en lagspiller, men kan også jobbe selvstendig
 • du har god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • du har et meget godt skjønn og god rolleforståelse
 • du er god til å kombinere juss og andre aktuelle fagfelt
 • du er god til å drive prosesser

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, der du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Din årslønn vil være innenfor spennet kr 520 000 – 800 000 i stillingskode førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver (1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktinformasjon

Anne Rogstad

seksjonssjef 

Telefon:992 31 686

Anne Marit Berg Flugstad

HR-kontakt 

Telefon:900 88 900

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.

Søknadsfrist: 11.04.2023

SØK HER