Vil du bruke din juridiske kompetanse for å bidra til tillit til forskningen i Norge?

Jurist - seniorrådgiver

Søknadsfrist

Om oss: De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er faglig uavhengige organer med tilknytning til Kunnskapsdepartementet. FEK er det viktigste fagorganet for forskningsetikk i Norge, og skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgivning og behandling av enkeltsaker. Sekretariatet for FEK ligger i Oslo sentrum hvor vi er samlokalisert med Teknologirådet. For ytterligere informasjon om oss, se www.forskningsetikk.no

Om stillingen

Nå har vi ledig stilling som erfaren jurist i FEKs sekretariat. Vi søker deg som vil bruke din juridiske kompetanse til å komme tett på pågående prosesser, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre kvalitet i og tillit til forskning.

Foruten løpende vedtak i konkrete klagesaker, utarbeider vi rådgivende uttalelser, retningslinjer, veiledere og rapporter for forskere og forskning, vi gir innspill i aktuelle politiske prosesser og lovarbeider, og vi samarbeider løpende med forskningsinstitusjonene for å følge opp forskningsetikkloven, helseforskningsloven og aktuelt internasjonalt lovverk. Du vil særlig bidra i arbeidet til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), samt til Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med juridisk kompetanse til sekretariatsarbeidet for komiteer og utvalg, herunder utredning, saksbehandling og forvaltning av lovverk
 • Delta i komite- og utvalgsmøter
 • Saksbehandling i forbindelse med klagevedtak og uttalelser
 • Utarbeide høringssvar
 • Bidra i arbeid med å utvikle forskningsetiske retningslinjer, veiledere og eventuelt andre faglige ressurser

​​​​Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi søker deg som har

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere juridisk utdanning (juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap)
 • Minimum fem års erfaring fra offentlig forvaltning, herunder erfaring med saksbehandling og generell forvaltningsrett
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om og interesse for forskningsetikk
 • Erfaring fra forsknings- og kunnskapssektoren
 • Kunnskap om relevant regelverk som forskningsetikkloven, helseforskningsloven og personopplysningsloven

Personlige egenskaper

 • Er analytisk og evner å jobbe selvstendig med komplekse og tverrfaglige problemstillinger
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har god gjennomføringsevne
 • Ønsker å bidra til et godt, hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et spennende og tverrfaglig fagmiljø med solid juskompetanse og gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • Gunstig pensjons- låne- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, sentralt i Oslo
 • Refusjon av utgifter til trening, avis og bredbånd
 • Stillingskode og lønn: 1364 seniorrådgiver, lønnsspenn kr. 700 000 – 900 000. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn

Spørsmål om stillingen og kontaktpersoner

Har du spørsmål om stillingen, kan du gjerne kontakte:

Direktør for De nasjonale forskningsetiske komiteene:
Helene Ingierd, telefon: 90 08 05 03

Seniorrådgiver HR og økonomi:
Anjam Latif Shuja, telefon: 46 41 23 15

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi ønsker å realisere regjeringens inkluderingsmål og er en IA-virksomhet, i dette ligger det bl.a. at vi vil strebe etter tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Slik søker du:
Alle som søker stillingen, må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester.

Alle dine personopplysninger blir tatt vare på i samsvar med personopplysningsloven.

Unntak fra offentlig søkerliste:

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Jobbnorge-ID: 247725, Søknadsfrist: 8. oktober 2023.

Spørsmål om stillingen

Anjam Latif Shuja
Seniorrådgiver - HR og økonomi
464 123 15
anjam.latif.shuja@forskningsetikk.no


Søknadsfrist: 8. oktober 2023
Arbeidsgiver: De nasjonale forskningsetiske komiteene
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Kongens gate 14, 0153 Oslo