Vi søker tre jurister

Husbanken

Søknadsfrist

Arbeidsgiver: Husbanken

Stillingstittel: Jurister Lån og tilskudd

Frist: 25.05.2023

Ansettelsesform: Fast

Husbanken styrker sitt juridiske miljø i Drammen, og søker tre jurister innen fagområdene personvern, spesialengasjement og generell juridisk rådgiving (bl.a. forvaltningsrett, finansrett, husleierett og kommunalrett) til kontoret Lån og tilskudd. Når du søker må du opplyse om hvilken eller hvilke av de tre stillingene du er interessert i.

Lån og tilskudd er et nasjonalt kontor og består av tre avdelinger; bostøtte, økonomiske virkemidler og forvaltning. Kontoret har et helhetsansvar for Husbankens økonomiske virkemidler, og skal blant annet se til at Husbanken har god bankfaglig kompetanse, lik praksis og kontroll i saksbehandlingen. Kontoret har ansvar for at Husbanken når målene i tildelingsbrev og styringsdokument for bruk og forvaltning av de økonomiske virkemidlene. Kontoret bistår også organisasjonen i generelle juridiske spørsmål.

De tre ledige stillingene ligger i avdelingene økonomiske virkemidler og forvaltning.

Arbeidsoppgaver

Stilling 1: Jurist økonomiske virkemidler, personvern

 • Være Husbankens fagansvarlige på personvern
 • Kvalitetssikre og videreutvikle interne kontrollrutiner for å bidra til at Husbanken etterlever personvernlovgivningen
 • Lov- og forskriftsarbeid
 • Delta i tverrfaglige utviklingsteam (særlig IT-systemutvikling) for å sørge for at personopplysninger behandles i tråd med lovgivningen
 • Være Husbankens fagansvarlige på personvern
 • Generell juridisk rådgivning

Stilling 2: Jurist forvaltningsavdelingen, spesialengasjement

 • Følge opp misligholdsaker, tvangssalg og konkurs for juridiske kunder
 • Følge opp saker om misbruk av Husbankens ordninger, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet
 • Gi juridisk bistand internt i enkeltsaker
 • Bidra til lov- og forskriftsarbeid, regelverksutvikling, utredninger og høringsinnspill
 • Øvrige juridiske oppgaver innenfor kontorets fagområde

Stilling 3: Jurist, økonomiske virkemidler

 • Generell juridisk rådgivning innenfor Husbankens låne- og tilskuddsordninger og områdene forvaltningsrett, finansrett, husleierett og kommunalrett
 • Bidra til lov- og forskriftsarbeid, regelverksutvikling, utredninger og høringsinnspill
 • Bidra i opplæring internt og eksternt

En av stillingene vil også få ansvar for å følge opp databehandleravtaler og avtaler med leverandører.

Kvalifikasjoner

Du har

 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen

For stilling nr.1 bør du i tillegg ha

 • spesialisering / fordypning i personvern
 • erfaring fra fagområdet

For stilling nr. 2 bør du i tillegg ha

 • god regnskaps- og selskapsforståelse
 • erfaring fra bank / finans og / eller offentlig sektor, gjerne politi/påtalemyndighet

For stilling nr. 3 oppfordrer vi også nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

Du er:

 • fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert
 • serviceinnstilt
 • god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk
 • åpen og positiv til nye utfordringer
 • beslutnings- og leveringsdyktig, og kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Stilling 1 og 2: Fast stilling som seniorrådgiver: lønnsspenn 750 000 – 950 000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stilling 3: Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver: 620 000 – 850 000 kroner.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes to prosent i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Mulighet for gunstig boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid med sommertid
 • Fri mobiltelefon
 • Rimelig og god kantine
 • Fysioterapi og godt utstyrt trimrom
 • Delvis dekning av utgifter til treningssenter
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen
 • For stillingen gjelder seks måneders prøvetid før fast ansettelse

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.

Husbanken utarbeider offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å stå på søkerlisten, må du begrunne det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Du vil i så fall få varsel først (jf. Offentleglova §25).

Finalekandidaten må gjennom en bakgrunnssjekk. Vi benytter Semac.

Hvis du har høyere utdanning fra utlandet må du legge ved bekreftelse fra NOKUT.

Om arbeidsgiveren

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 300 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.
SektorOffentligAntall stillinger3StedGrønland 53, 3045 DrammenStillingsfunksjonJurist

Nøkkelord

Juridisk, personvern, kreditt, bank, kontraktsrett

SØK HER