Vi ønsker å styrke det juridiske miljøet med en erfaren jurist - Rådgiver/seniorrådgiver

Arbeid- og inkluderingsdepartementet

Søknadsfrist

Om stillingen: Vi søker etter en dyktig og erfaren jurist til juridisk seksjon i Arbeidsmarkedsavdelingen med særlig erfaring og kompetanse innen trygderett. Seksjonen består for tiden av åtte kompetente jurister med solid erfaring.Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre.

Arbeidsområde

Seksjonen har ansvar for et vidt sett av regelverk som dekker ulike områder av arbeidsmarkedet og arbeidsmarkedspolitikken. Blant disse er reglene om dagpenger under arbeidsløshet og permittering, stønader til enslig mor eller far og regelverket for arbeidsmarkedstiltak. Seksjonen har også ansvar for reglene om arbeidsinnvandring, herunder EØS-reglene for fri bevegelighet av personer. Øvrige ansvarsområder for seksjonen er blant annet lov om allmenngjøring av tariffavtaler, lov om lønnsplikt under permitteringer, lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og de alminnelige aldersgrensene i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Som jurist hos oss vil du arbeide med politikkutvikling og regelverksutvikling på arbeidsmarkedsfeltet. Vi ønsker at du i hovedsak skal fordype deg i den trygderettslige delen av seksjonens ansvarsområde. Du vil også få anledning til å arbeide med det øvrige regelverket som seksjonen har ansvar for. Hos oss vil du få utfordrende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk, og arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet, regjeringen og Stortinget.

Hva slags bakgrunn har du?

Vi søker deg som har master i rettsvitenskap eller tilsvarende, og som har erfaring og kompetanse innen trygderett. Erfaring med utredningsarbeid, arbeid med regelverksutvikling og annet endringsarbeid er en fordel. Du må kunne argumentere godt for faglige vurderinger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Hvem ser vi etter?

Det er viktig at du kan arbeide selvstendig og strukturert. Videre legger vi vekt på at du er grundig og har gode samarbeidsevner.

Vi ønsker at du er nysgjerrig og har lyst til å bidra til gode diskusjoner for å utvikle ordningene vi har ansvar for. Siden det nesten alltid skjer mye i departementet, må du ha stor arbeidskapasitet og kunne håndtere stressende situasjoner.

Hva får du hos oss?

  • Et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger
  • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnsspenn kr 500.000-750.000 avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
  • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån
  • Mulighet til å trene i arbeidstiden

Les dette før du søker

  • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
  • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
  • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Cathrine Opstad Sunde på tlf. 91369161

Om departementet og avdelingen

Departementet: 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, inkluderingspolitikken, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredel av statsbudsjettet.

Avdelingen:

Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvaret for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

Seksjonen:

Juridisk seksjon har ansvaret for å forvalte og utvikle regelverket som regulerer ulike områder av arbeidsmarkedet, slik som dagpenger, permitteringer, arbeidsmarkedsloven, arbeidsinnvandring, spørsmål knyttet til fri bevegelse av arbeidstakere innenfor EØS-området og stønad til enslig mor og far.

Vi er om lag 250 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Søknadsfrist: 27. november 2022

Arbeidsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

SØK HER