Statsforvalteren i Agder søker leder til seksjon Forvaltning

Er du jurist og vil trives med å lede dyktige fagfolk?

Søknadsfrist

Vår nyopprettede seksjon trenger en samfunnsengasjert og dyktig  leder. Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å jobbe med juridiske problemstillinger som omhandler trossamfunn og rettssikkerhetsoppgaver. 

Stillingen er fast og i 100% med tiltredelse etter nærmere avtale.

Du vil sammen med avdelingens ledergruppe vise retning og motivere medarbeiderne gjennom travle arbeidsdager. Seksjonen vil bestå av syv årsverk.

Du vil få ansvar for daglig drift slik at både seksjonen og hele avdelingen er i stand til å levere på Statsforvalterens samfunnsoppdrag. Seksjonsleder har delegert fag- og personalansvar og rapporterer til avdelingsdirektøren. Stillingen er fast og i 100%.

Organisasjon- og forvaltningsavdelingen

Seksjonen vil fra september 2024 tilhøre organisasjon- og forvaltningsavdelingen. Foruten seksjon Forvaltning, vil avdelingen også bestå av seksjon Organisasjon, med medarbeidere som jobber med økonomi, HR og publikumsservice.

Bli bedre kjent med oss ved å se vår rekrutteringsfilm på YouTube: https://youtu.be/deLyIYwt8hw

Om seksjon Forvaltning

Fra 1. januar 2021 overtok Statsforvalteren i Agder oppgaver etter trossamfunnsloven for alle landets fylker, bortsett fra i Oslo og Viken, som fortsatt har ansvaret for trossamfunn i egne fylker. 

Seksjonen har i tillegg til saker som omfatter tro- og livssamfunn, også rettssikkerhetsoppgaver og vil få ansvar for å behandle embetets innsynskrav.Som leder for seksjon forvaltning blir du en av flere dedikerte fagpersoner som jobber sammen om oppgavene. Vi har et godt sosialt miljø med rom for drøfting og kollegaer som hjelper og støtter hverandre. 

Vi ønsker mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Ansvarsområder

 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere 
 • Bidra til langsiktige planer og utvikling som er i tråd med embetets og avdelingens strategi
 • Saksbehandling
 • Utarbeide og revidere rutiner og prosedyrer i samarbeid med avdelingsledelsen
 • Sikre effektiv saksbehandling og videreutvikle arbeidsprosesser i tråd med avdelingens virksomhetsplan
 • Delta i styringsdialoger med oppdragsgivere
 • Ha oversikt over lovverk og lovendringer
 • Rapportering
Steiner. Foto Geir Andre Homme.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen
 • Gode lederegenskaper og motivasjon for utvikling av mennesker
 • Saksbehandlerfaring fra offentlig forvaltning
 • God forståelse for hvordan forvaltningen er organisert og virker
 • Forståelse for digitalisering av oppgaver
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel at du har: 

 • erfaring fra arbeid innen de relevante fagområdene
 • erfaring med personalledelse og gjerne lederutdanning
 • erfaring fra regnskapsarbeid vil være en fordel
 • gode referanser og kan vise til god lederpraksis

I stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og raskt inngi tillit. For å trives og lykkes i jobben må du ha drivkraft og trives med effektiv saksbehandling. Arbeidet krever tålmodighet i veiledning av enkeltpersoner. Du må være løsningsorientert, like samarbeid og motiveres av å hente frem det beste i dine medarbeidere. Videre krever jobben at du har en strukturert og målrettet arbeidsform. Jobben forutsetter at du er fleksibel og tilpasningsdyktig.

Søkerne vurderes utfra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første seks månedene er prøvetid.

Vi tilbyr

 • Stilling som seksjonsleder/underdirektør i kode 1059, med lønnsspenn fra kr 780 000 -830 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • Godt sosialt og faglig miljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger med fleksibel arbeidstid
 • Flott, nytt kontorbygg på Fløyheia i Arendal sentrum med egen kantine og treningsrom
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) med gode pensjons-, låne, og forsikringsordninger. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i SPK.

Hos oss vil du være i et godt miljø med rom for drøfting og kollegaer som bistår og støtter hverandre. Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Nærmere opplysninger om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Kari Schjelderup.
Epost: kari.schjelderup@statsforvalteren.no, tlf. 370 17 510/ 901 86 927

Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden. For at din søknad skal komme i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring. 

Søknadsfrist: 11.08.2024

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 11. august 2024
Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Agder
Kommune: Arendal
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Fløyveien 14, 4838 Arendal