Sommerjobb for jusstudenter

Sivilombudet - Klagesaksavdelingene

Søknadsfrist

Om Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for at den enkelte ikke blir utsatt for urett fra forvaltningen. Ombudet arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Ombudet har to likestilte mandater. Det ene går ut på å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjon.

Sivilombudet holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Mer informasjon på www.sivilombudet.no.

Om stillingen 

Vil du være del av et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse som arbeider for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen?

Vi søker jusstudenter med samfunnsengasjement og interesse for offentlig rett. Som ansatt hos oss vil du få arbeide med saksbehandling i konkrete saker.

Ombudet mottar klager innenfor de fleste rettsområder som har en side til forvaltningen. Ombudets saksbehandlere gjør objektive, rettslige vurderinger av disse klagene for å undersøke om det er begått feil eller urett mot den som klager. Dette kan for eksempel være hvis et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene.

Arbeidsoppgavene vil fortrinnsvis være enklere saksbehandling for klagesaksavdelingene. Du må være innstilt på å arbeide i ca. 6 uker, inkludert hele juli. 

Kvalifikasjonskrav

Hvem kan søke sommerjobb?

For å anses kvalifisert til sommerjobb må du være i gang med mastergraden i rettsvitenskap og minst ha fullført 3. avdeling. Du må kunne vise til meget gode eksamensresultater og ha god skriftlig formuleringsevne.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har/er:

  • god arbeidskapasitet
  • evne til å jobbe strukturert
  • nøyaktig
  • selvstendig
  • evne til å prioritere løpende oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Seks ukers sommervikariat.
  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige medarbeidere.
  • Et ryddig arbeidsforhold med fokus på inkluderende arbeidsmiljø.
  • Timelønn kr 205, konsulent 1065.

Om søknadsprosessen

For å søke på stillingen kan du bruke lenken "Søk stillingen" på denne siden. 

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller telefon +47 75 54 22 20. 

I søknadsprosessen ber vi om at du fyller ut alle feltene, og vedlegger karakterutskrifter og eventuelle attester.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Du kan få nærmere opplysninger om stillingen ved å henvende deg til seniorrådgiver Jannicke Ryun Sæther, 
på telefon 22828572/95151627.

Søknadsfrist 17. februar 2023.

Søknadsfrist: 17. februar 2023

Arbeidsgiver: Sivilombudet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (2 stillinger)

Varighet: Sesong

Arbeidssted: Akersgata 8, 0158 Oslo

SØK HER