Rådgiver/seniorrådgiver i Juridisk avdeling (fast stilling)

Ønsker du en stilling med utfordrende og varierte juridiske oppgaver i et solid juridisk fagmiljø?

Søknadsfrist

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter.

Kunnskapsdepartementet har om lag 300 medarbeidere fordelt på seks avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på regjeringen.no.  

Juridisk avdeling har hovedansvar for det juridiske arbeidet i departementet og de ulike lovene som departementet forvalter (13 lover med tilhørende forskrifter). Avdelingen skal sikre og utvikle den juridiske kompetansen i KD gjennom et faglig sterkt juridisk miljø og en fleksibel bruk av de juridiske ressursene. Avdelingen skal bidra til enhetlig regelverksutvikling og forvaltning av lover og forskrifter på tvers av departementets portefølje.

Avdelingen har bl.a. ansvar for utarbeidelse av lovproposisjoner, forskriftsarbeid, henvendelser fra Stortinget, behandling av enkeltsaker, klagebehandling samt juridisk rådgivning og kvalitetssikring internt i KD. I tillegg har avdelingen ansvar for arbeidsrettssaker, generelle saker etter forvaltningsloven og offentlighetsloven og EU/EØS-saker. Avdelingen samarbeider tett med de andre fagavdelingene i oppgaveløsningen.

Avdelingen består av fire seksjoner med om lag 35 medarbeidere totalt.

Om stillingen

Er du en dyktig og motivert jurist med sans for politiske prosesser, og som søker utfordrende og varierte juridiske oppgaver? Da kan du være den vi ser etter. Juridisk avdeling har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Som ansatt hos oss får du mulighet til å jobbe med flere ulike saker og utvikle din juridiske kompetanse i et inspirerende arbeidsmiljø. Noen saker haster, for eksempel hvis statsråden skal intervjues av media om tre timer. Andre saker har lang tidshorisont, som for eksempel når vi utreder behovet for, og forslag til, nye lover. 

Arbeidsoppgaver

Avdelingen står overfor spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Akkurat nå har vi særlig behov for å styrke oss innenfor regelverket for grunnskole og videregående opplæring.

Oppgaver du kan forvente å få, er for eksempel å delta i lovutredningsarbeid, svare på spørsmål om lovfortolkning, avgjøre klagesaker og andre juridiske saker innenfor departementets fagområder. Vi samarbeider i stor grad innad i avdelingen og med andre avdelinger i departementet. Arbeidet er ofte organisert i større eller mindre prosjekter.

Avdelingens arbeidsform og fleksible organisering gir medarbeiderne mye frihet og ansvar. Dette innebærer at du som medarbeider i avdelingen vil kunne få oppgaver innenfor hele bredden av avdelingens portefølje, uavhengig av hvilken seksjon stillingen plasseres i.

En typisk arbeidsuke vil være variert og kan innebære alt fra møter med politikere om aktuelle saker, møter med underliggende direktorater eller at du kvalitetssikrer juridiske vurderinger en kollega har gjort. Du må være komfortabel med at arbeidshverdagen er uforutsigbar, og at du raskt kan bli satt til å jobbe med problemstillinger som du ikke har jobbet med før.

Hva ser vi etter?

Faglige kvalifikasjoner 

Det er noen kvalifikasjoner du må ha for å få jobben:

 • Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Du må være analytisk og ha et godt juridisk skjønn. Det betyr at du setter deg raskt inn i nye problemstillinger, er flink til å se sammenhenger og til å se og drøfte juridiske problemstillinger.
 • Du må være god til å skrive. Du må også trives med å legge frem kompliserte saker muntlig for kollegaer og politikere. 
 • Du må være nysgjerrig. Det betyr at du liker å dykke ned i problemstillinger for å finne ut hvordan ting henger sammen.
 • Du må like å gå den ekstra runden for å sikre at det vi leverer har høy kvalitet.
 • Du må være interessert i samfunnsoppdraget, og ha god samfunns- og rolleforståelse.
 • Du må ha kjennskap til Kunnskapsdepartementets arbeidsfelt eller ha annen relevant erfaring fra arbeids- og organisasjonslivet. Det er særlig positivt om du har kjennskap til opplæringsloven. 

Det er også en fordel, men ikke et krav, om du har:

 • Jobbet i et departement eller et direktorat tidligere. 

Personlige egenskaper 

For å trives og lykkes hos oss, er det viktig at du:

 • trives med å samarbeide med andre og gjøre andre gode gjennom samarbeid. De fleste oppgaver hos oss må du løse i samarbeid med andre. 
 • tar initiativ og ikke er redd for å stille spørsmål. 
 • har høy arbeidskapasitet og liker en hektisk hverdag. 
 • er en ryddig og strukturert person. 
 • har et godt humør. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som seniorrådgiver stilles som hovedregel krav om minst fire års relevant arbeidserfaring, og det vil bli lagt vekt på evnen til å ta ansvar for omfattende og komplekse oppgaver. For stilling som rådgiver stilles som hovedregel krav om minst to års relevant arbeidserfaring.

Alle som tilsettes i Kunnskapsdepartementet må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser. Autorisasjon til BEGRENSET innebærer en vurdering av personens sikkerhetsmessige skikkethet. Mer informasjon om autorisasjon etter sikkerhetsloven finnes på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): Autorisasjon - Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm.no)

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i krysningspunktet mellom fag og politikk, og mulighet til å bidra til samfunnsutviklingen. Du får gode muligheter for faglig og personlig utvikling, og blir del av et engasjert fagmiljø. Arbeidsmiljøet i departementet er åpent og inkluderende, og vi verdsetter kompetansedeling og god tilbakemeldingskultur.

Vi tilbyr også

 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne- forsikrings- og pensjonsordninger

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. Du kan lese mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet på regjeringen.no.

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 575 000- 778 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Kirkegata 18

Mangfold og inkludering

Kunnskapsdepartementet er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, hull i CV og etnisk bakgrunn. Kunnskapsdepartementet er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi oppfordrer deg som har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn til å krysse av i aktuell kategori. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Les mer om kravene på Statens arbeidsgiverportal.

Slik søker du

Send søknaden din elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi ber om at du henter ut en digitalt signert PDF med dine utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen og laster den opp når du søker på stillingen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved en godkjenning fra NOKUT. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. 

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen, tlf. 917 31 187 og e-post: Lilly-Sofie.Ottesen@kd.dep.no

Spørsmål om stillingen

Lilly Sofie Ottesen
Avdelingsdirektør
917 31 187
Lilly-Sofie.Ottesen@kd.dep.no

Søknadsfrist: 25. februar 2024
Arbeidsgiver: Kunnskapsdepartementet
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Kirkegata 18, 0032 Oslo

Søk stillingen