Praktikantstillinger for jusstudenter

Oslo

Søknadsfrist

Om Sivilombudet: Sivilombudet arbeider for at den enkelte ikke blir utsatt for urett fra forvaltningen. Ombudet arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Ombudet har to likestilte mandater. Det ene går ut på å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjon. Sivilombudet holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Du kan finne mer informasjon om oss på www.sivilombudet.no.

Om stillingen 

Kunne du tenke deg å prøve ut hvordan det er å arbeide hos Sivilombudet? Vi tilbyr praktikantopphold for jusstudenter høsten 2023.

Som praktikant hos oss vil du få innblikk i ulike saksfelt og vanlige problemstillinger hos Sivilombudet. Du vil få mulighet til å prøve deg på interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder i et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.

Du vil være en del av et fagmiljø på om lag 50 jurister som har god kunnskap om norsk offentlig forvaltning. I klagesaksavdelingene arbeider det kun jurister, mens Forebyggingsenheten er tverrfaglig sammensatt av jurister og andre profesjoner.

Vi ønsker velkommen totalt fire studenter til våre tre klagesaksavdelinger og Forebyggingsenheten. Vi ser i utgangspunktet for oss at dere arbeider samtidig hos oss over en fire-ukersperiode med oppstart i september 2023. 

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til praktikantstilling må du ha plass på mastergraden i rettsvitenskap, og minst ha fullført 3. avdeling på oppstartstidspunktet. Du må også kunne vise til meget gode eksamensresultater.  

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har/er:

 • god arbeidskapasitet
 • evne til å jobbe strukturert
 • nøyaktig
 • selvstendig
 • evne til å prioritere løpende oppgaver
 • det er en fordel om du er samfunnsengasjert og at du har interesse for ombudets mandat
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fire ukers praktikantopphold.
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige medarbeidere.
 • Et ryddig arbeidsforhold med fokus på inkluderende arbeidsmiljø.
 • Timelønn på kr 205, i stilling som konsulent 1065.

Om søknadsprosessen

For å søke på praktikantstillingene kan du bruke lenken «Søk stillingen» på denne siden. Søknadene vil ikke bli behandlet før etter søknadsfristens utløp. 

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller telefon +47 75 54 22 20. 

I søknadsprosessen ber vi om at du fyller ut alle feltene, og vedlegger karakterutskrifter og eventuelle attester.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Du kan få nærmere opplysninger om stillingen ved å henvende deg til seniorrådgiver Jannicke Ryun Sæther på telefon 22828572/95151627.

Arbeidsgiver: Sivilombudet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (4 stillinger)

Varighet: Trainee

Arbeidssted: Akersgata 8, 0158 Oslo

SØK HER