Personvernombud

Kommunedirektøren, Trondheim kommune

Søknadsfrist

Brenner du for personvern? Blir du engasjert av muligheten til å lede arbeidet med personvern hoslandets tredje største kommune?

Med over 15 000 ansatte er Trondheim kommune stedet å være for deg som har ambisjoner innen personvernfaget. Som personvernombud vil du være helt sentral i arbeidet med å sikre at kommunen ivaretar personverninteressene til både innbyggere og ansatte. Du får jobbe systematisk og strategisk med utvikling og kompetanseheving.

Som personvernombud hos oss får du en fri, rådgivende, og uavhengig rolle som er helt sentral i kommunens etterlevelse av personvernlovgivningen. Rollen din vil være viktig i kvalitetssikring av våre tjenester. Ombudets funksjon dekker alle kommunens virksomheter og er uavhengig i forhold til den øvrige organisasjonen. Du vil samarbeide med ulike fagpersoner på tvers av kommunens virksomhetsområder.

Sentralt i stillingen er å gi råd til ledere og medarbeidere om hvordan vi på best mulig vis kan ivareta personverninteresser. Du vil også være kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om kommunens behandling av deres personopplysninger, eller som ønsker informasjon om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter etter personvernregelverket. Samarbeid med Datatilsynet vil også være viktig for
å lykkes med arbeidet. Les mer om Datatilsynets føringer for personvern-ombudsrollen.
Det overordnede ansvaret for personvern og informasjonssikkerhet er lagt til kommunedirektøren, men stillingen er administrativt tillagt organisasjonsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd og anbefalinger om hvordan
  organisasjonen best kan etterleve personvernlovgivningen.
 • Systematisk arbeid med å etablere og videreutvikle kommunens personvernarbeid på tvers av virksomhetsområdene.
 • Gjennomføre opplæring og kursing av ledere og øvrige medarbeidere for å øke vår kompetanse.
 • Kontrollere og følge opp kommunens etterlevelse av krav gitt gjennom lover, forskrifter og avtaler.
 • Samarbeide med Datatilsynet for å sikre at kommunen ivaretar personverninteressene, og legger til rette for tilsynet får nødvendig informasjon for å utføre kontrolloppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå,fortrinnsvis Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Annen relevant samfunnsvitenskapelig, juridisk, eller forvaltningsfaglig utdannelse vil kunne bli vurdert.
 • Relevant erfaring fra arbeid med personvern, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning.
 • Inngående kjennskap til personvern, personvernlovgivningen, og informasjonssikkerhet.
 • Erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Du motiveres av å jobbe selvstendig, og har høy gjennomføringsevne.
 • Du viser god rolleforståelse og har evne til å etablere tillit i en stor og sammensatt
  kompetanseorganisasjon.
 • Du er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Du er analytisk, strukturert og evner å jobbe helhetlig på tvers av ulike virksomhetsområder.
 • Du har interesse for digitalisering og informasjonssikkerhet.
  Personlige egenskaper tillegges stor betydning.

Vi tilbyr

 • En selvstendig og uavhengig stilling som har stor betydning for kommunens medarbeidere og innbyggere.
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Deltagelse i interne og eksterne fagnettverk.
 • Rollen som kommunens kontaktperson overfor Datatilsynet i personvernspørsmål.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • God pensjonsordning i Trondheim kommunale pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Trude Kristin Kjeldstad
Kommunaldirektør
Tel.: 92823769

Paal Terje Wiig
Rådgiver
Tel.: 95828731

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig. Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd. Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

Søknadsfrist: 04.06.2023
Arbeidsgiver: Trondheim kommune
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Personvernombud
Webcruiter-ID: 4633728280
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsproset: 100

SØK HER!