Norges Bondelag søker advokat/advokatfullmektig (fast stilling)

Norges Bondelag

Søknadsfrist

Norges Bondelag er en interesseorganisasjon for bønder og andre som er opptatt av norsk mat- og landbruksproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 60.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på fylkeskontorene. Internettadressen er www.bondelaget.no

Avdeling for regnskap- og juridisk service har 10 advokater og advokatfullmektiger, samt 5 økonomer (herunder tre autoriserte regnskapsførere). Juristene er fordelt på tre faggrupper (skatt og avgiftsrett, eiendoms- og forvaltningsrett, samt forsikringsrett). Vi får nå en ledig stilling i faggruppe for eiendoms- og forvaltningsrett.

Arbeidsoppgaver

Stillingen byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver, herunder behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, klientoppdrag, prosedyre, foredrag, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, samt høringssaker og annen myndighetskontakt.

Faggruppen arbeider med en rekke rettsområder, herunder tingsrett, ekspropriasjon, skjønn, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett og arbeidsrett. Vi har samarbeidsavtale med ca. 40 advokatfirmaer rundt om i Norge.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en selvstendig, utadvendt og serviceorientert jurist med gode eksamensresultater, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere må ha juridisk embetseksamen eller graden master i rettsvitenskap. Det vil være en fordel med kjennskap til norsk landbruk, og kompetanse innenfor ett eller flere av de nevnte rettsområdene.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med eget kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.

Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Som ansatt advokat i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Slik søker du

Nærmere opplysninger om stillingene ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663, fagsjef Olav Røssaak, tlf. 959 05 577 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen 1. desember 2022, til bondelaget@bondelaget.no.