Nemndledere til UNE

Utlendingsnemnda (UNE)

Søknadsfrist

ER DU NYSGJERRIG PÅ VERDEN OG INTERESSERT I MIGRASJONS- OG UTLENDINGSFELTET?

Om stillingen

Vi søker inntil tre nye nemndledere til vår nemndavdeling.

Utlendingsnemnda (UNE) er et selvstendig, uavhengig og domstolslignende forvaltningsorgan som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker.

Vi er en av Norges største arbeidsplasser for jurister, der menneskerettigheter, jus, landkunnskap og enkeltmennesket står sentralt.

Nemndledere er uavhengige  beslutningstakere som i likhet med dommere ikke kan instrueres om utfallet i den enkelte sak. Nemndledere i UNE utnevnes av Kongen i statsråd.

Nemndledere beslutter om en sak skal avgjøres av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet, eller i nemndmøte. I nemndmøte er det nemndleder og to nemndmedlemmer som avgjør saken. 

Vi ønsker at alle som jobber hos oss skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Avgjøre klagesaker og omgjøringsanmodninger etter utlendingsloven og statsborgerloven
 • Lede og administrere nemndmøter 
 • Arbeid med faglige problemstillinger blant annet knyttet til rettssikkerhet, menneskerettigheter og likebehandling 
 • Faglig veiledning og tilbakemeldinger til saksbehandlere i sekretariatet
 • Andre oppgaver må også påregnes, f.eks. mediehenvendelser, utredninger/høringer og deltakelse i prosjekter som skal utvikle UNE videre

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.jur./Master i rettsvitenskap med gode resultater 
 • Lang, variert og relevant arbeidserfaring, gjerne fra sammenlignbare stillinger
 • Må fylle kravene til dommere
 • Norsk statsborgerskap
 • Kompetanse innen EU- og EØS-rett, menneskerettigheter og folkerett er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og positiv innstilling til ny teknologi
 • Kulturforståelse og språkkompetanse er en fordel

Den som blir tilsatt, må kunne sikkerhetsklareres.

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert og har høy faglig integritet
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du er kvalitetsbevisst med evne til å balansere grundighet og effektivitet
 • Du er systematisk og strukturert
 • Du er fleksibel og har endringsevne og -vilje
 • Du har evne til å se enkeltmennesket
 • Du er profesjonell i møte med voksne og barn
 • Du jobber selvstendig, har gode samarbeidsevner og deler kunnskap med dine kollegaer
 • Du er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
 • Du har evne til å stå i pressede situasjoner og fatte avgjørelser på et politisk kontroversielt felt og med offentlig oppmerksomhet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med fokus på samfunnsaktuelle temaer innen utlendingsfeltet
 • Interessante arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • Bredt utvalg av interne kurs/opplæringstiltak
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Mulighet for fleksibelt arbeidssted
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønn: For tiden kr. 1.035.500, - brutto pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse og kr 400,- til OU-midler.

Generell informasjon

UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan navn av søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktperson

Jannike Eggen, avdelingsdirektør, tlf. 98893311

Søk stillingen

Søknad sendes via Jobbnorge, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering.

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.

Om oss

Vi har ca. 240 medarbeidere og holder til sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum.

UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Se www.une.no.

Søknadsfrist: 3. april 2023

Arbeidsgiver: Utlendingsnemnda (UNE)

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (3 stillinger)

Varighet: Fast

Arbeidssted: Oslo

SØK HER