Ledige stillinger som jurist

Kartverket er mer enn kart og referanserammer!

Søknadsfrist

Kartverkets juridiske avdeling har ledige stillinger for inntil 3 jurister, hvorav to er faste stillinger og ett vikariat.

Tinglysingsmyndigheten er lagt til juristene i juridisk avdeling. Som jurist hos oss blir du derfor del av et kollegium av registerførere med ansvar for tinglysing av rettigheter i fast eiendom. Avdelingen yter i tillegg juridisk bistand til hele Kartverket. Vi er for tiden 18 jurister, men har et behov for å styrke kapasiteten og ønsker oss derfor flere kollegaer. 

Forvaltningen av tinglysingsmyndigheten er en av våre viktigste oppgaver og byr på et mangfold av saker med stor betydning for enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet generelt. Her får du både mulighet til å skaffe deg erfaring med selvstendig, juridisk saksbehandling og til å bryne deg på et vidt spekter av juridiske problemstillinger innenfor tingsretten. 

Trigges du av muligheten til å arbeide med spørsmål i grenselandet mellom jus og teknologi? Parallelt med driftsoppgavene, samarbeider vi tett med avdeling for forretningsutvikling om modernisering av det nasjonale eiendomsregisteret. Dette er blant annet nødvendig for bedre å kunne svare opp samfunnets behov for eiendoms- og eierskapsopplysninger. En sentral oppgave i denne forbindelse blir å bidra til utvikling av et regelverk som er digitaliseringsvennlig, effektivt og tydelig for brukerne av våre tjenester. 

For å bidra til at Kartverket når sine mål, bygger vi derfor opp et fagmiljø innenfor ulike relevante rettsområder. Dette omfatter blant annet avtalerett, regelverk knyttet til datadeling, «nasjonvern», personvern og innføring av ny teknologi som KI og maskinlæring.

Avdelingen ledes av juridisk direktør, og er organisatorisk plassert i Kartverkets eiendomsdivisjon.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedtyngden av arbeidsoppgavene i avdelingen er knyttet til tinglysing, matrikkel, tingsrett/fast eiendom, dokumentavgift, konsesjon og generell forvaltningsrett
 • Avhengig av kvalifikasjoner og interesser er det også mulighet for å jobbe med utredninger, regelverksutvikling m.m. 

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha master i rettsvitenskap/Cand.Jur
 • Du må ha meget gode norskkunnskaper, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 
Det er ønskelig at du har:

 • Interesse for offentlig forvaltning i grenselandet mellom jus og teknologi 
 • Interesse for tingsrett
 • Interesse for utrednings-, lov- og forskriftsarbeid

For en av stillingene kan det være behov for sikkerhetsklarering/autorisering.

Personlige egenskaper

 • Du må evne å arbeide selvstendig, samt balansere effektivitet og grundighet
 • Du må trives med å jobbe med flere problemstillinger samtidig
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og trives med å veilede i faget
 • Du må ha lyst og evne til å samarbeide på tvers av fagområder
 • Du må være omstillingsdyktig og trives i endringsprosesser

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi er en solid arbeidsplass med et stort juridisk miljø! Våre jurister har tung fagkompetanse, særlig innenfor eiendomsjussen. Hos oss får du jobbe med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer fra ulike fagområder.

Vi har en raus delingskultur og gir deg mulighet til å vokse med oppgavene og til å utfordre oss med kunnskapen du kommer inn med. Vi er en gjeng som også trives godt sammen sosialt, med mange hyggelige aktiviteter fordelt gjennom året. 

Medarbeidere

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • Gode velferdsordninger som bedriftsidrettslag, treningsrom og en time trening per uke i arbeidstida
 • Fleksitid og sommertid
 • Arbeidssted er Hønefoss, på Kartverkets hovedkontor, med mulighet for hjemmekontor etter nærmere avtale. Andre lokasjoner kan vurderes for riktig kandidat. 
 • Du blir ansatt som rådgiver (1434) / seniorrådgiver (1364), avhengig av kvalifikasjonene dine
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Vil du snakke med en av dem som kan bli din kollega? Vi tilbyr også mulighet for en omvendt referansesjekk! 

Om søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Kartverket er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig - Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Om du trenger teknisk hjelp til søknaden, ta kontakt med support hos Grade Jobbnorge

Dame holder VR-briller

Om Kartverket

Fra sjø til land. Fra det ytterste verdensrommet til dypeste havbunner. Vi i Kartverket vet at alt skjer et sted, og at geografisk informasjon og eiendomsinformasjon er viktige komponenter i utviklingen av bærekraftige samfunn og nye digitale, produkter og tjenester.

Våre ambisjoner på vegne av Norge er store. Vi er over 800 stolte kartverksansatte som hver dag står opp og bidrar til Norge skal bli ledende i bruken av geografisk informasjon. I 2024 ble vi tildelt den prestisjefylte "Bedre Stat"-prisen for vårt arbeid med å digitalisere samhandling ved eiendomshandel.

Vår jobb er å gjøre det enkelt å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon.

Våre data spiller en nøkkelrolle i fremtidens bærekraftige samfunn og for å finne svare på fremtidens klimautfordringer. Vi er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon. Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommuner, statlige organer og private aktører.

Vi har 13 kontorsteder fra sør til nord, samt et jordobservatorium på 79 grader nord. Kartverket ble etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Norge.

Vi trenger stadig flere på laget. Kanskje du blir en av oss? 

Spørsmål om stillingen

Kristin Bjerkestrand Eid
juridisk direktør
416 24 333


Søk stillingen

Søknadsfrist: 2. juni 2024
Arbeidsgiver: Kartverket
Kommune: Ringerike
Omfang: Heltid (2 stillinger)
Varighet: Fast
Arbeidssted: Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss