Ledig stilling ved Strategisk fiskeriseksjon - Jurist

Fiskeriseksjon

Søknadsfrist

Om stillingen: En effektiv og troverdig fiskerikontroll er en helt sentral komponent i et helhetlig forvaltningsregime. Som jurist ved Strategisk fiskeriseksjon vil du ha ansvar for å utvikle regelverk som legger til rette for at Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene kan utføre en effektiv og troverdig kontrollvirksomhet, hvor målet er økt etterlevelse med fiskerilovgivningen. Du vil få ansvar for krav til rapportering av fangst og aktivitet fra både den norske fiskeflåten og utenlandske fiskefartøy som opererer i norske farvann. Rammene for dette regelverket utvikles i dialog med andre lands myndigheter, så det kan påregnes internasjonalt arbeid. Vi skal de neste årene revidere alle internasjonale avtaler som omhandler rapporteringskrav og utveksling av data mellom land. Som ansvarlig for dette regelverket vil du være sentral i videreutvikling av de digitale rapporteringsløsningene i tett dialog med produkteier. Andre aktuelle oppgaver vil kunne være oppfølging av nye globale retningslinjer om regulering og kontroll med omlastingsaktivitet. Du vil også måtte gi juridisk råd og veiledning om aktuelt regelverk, og bidra i opplæring av blant annet våre inspektører. Noe saksbehandling kan påregnes. Dine oppgaver i seksjonen ellers vil være avhengig av erfaring og behov.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

  • Vi søker en jurist (juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap).
  • Erfaring fra offentlig forvaltning, tverrfaglige prosesser, digitalisering og internasjonalt samarbeid vektlegges. Kjennskap til fiskerinæringen vil være en fordel. Du kommuniserer svært godt både skriftlig og muntlig. Det forventes dessuten gode engelskkunnskaper.
  • Du jobber systematisk, analytisk og har høy gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

  • Spennende juridiske, faglige og interessante oppgaver i et tverrfaglig miljø. Engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø. Fleksibel arbeidstid. 
  • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver lønnet etter statens regulativ, brutto kr 550.000,- til  775.000,- per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • Mulighet for hjemmekontor 2 dager i uken etter avtale

Spørsmål om stillingen

Ta kontakt med seksjonssjef Thord Monsen, telefon 905 92 863/e-post: thord.monsen@fiskeridir.no

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist: 11.12.2022 

Arbeidsgiver: Fiskeridirektoratet

Sted: Bergen 

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast 

Stillingsprosent: 100

SØK HER