Ledig stilling som assisterende avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søknadsfrist

Om ossStatsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 570 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.  

Om stillingen

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Vi har varierte forvaltningsoppgaver, som å føre tilsyn med virksomhetene og helsepersonellet, behandle et stort antall klagesaker og å veilede og undervise helsepersonell. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med rundt 125 medarbeidere totalt.

Fylkeslegen/avdelingsdirektør har personalansvaret for assisterende direktør, seksjonssjefene og personer i stab. Fylkeslegen og assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens øverste ledelse. Assisterende direktør bistår fylkeslegen ved behov i denne funksjonen og trer helt inn i dette ansvaret ved fylkeslegens/avdelingsdirektørs fravær. 

Helseavdelingen består av 5 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Hver seksjon ledes av en seksjonssjef som inngår i avdelingens ledergruppe. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med kompetanse innen helsefag, rettsvitenskap, pedagogikk, samfunnsfag og administrasjon. Stillingen som assisterende avdelingsdirektør har kontorsted etter avtale, men må også påberegne arbeidsdager de andre kontorstedene også.

For å komplettere kompetansen i avdelingsledelsen, ønsker vi en jurist i stillingen som assisterende avdelingsdirektør for å dekke behovet for juridisk kompetanse og overordnet tverrfaglighet. Vi er opptatt av å få til god samhandling og god integrering av det helsefaglige og det juridiske internt i avdelingen, for å kunne bidra til gode løsninger for tjenestene og derved også for befolkningen.

Arbeidsoppgaver

 • Assisterende avdelingsdirektør skal bistå fylkeslege/avdelingsdirektør i å drive og utvikle helseavdelingen.
 • Stillingen har et selvstendig fag- og koordineringsansvar for det juridiske området i hele avdelingen med særlig oppmerksomhet på å utvikle effektive, hensiktsmessige og tverrfaglige gode løsninger, både strategisk og i enkeltsaker.
 • Råd, oppdatering og veiledning internt og til tjenestene vil inngå i oppgavene.
 • Personalledelse

Kvalifikasjoner

 • Den rette kandidaten har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Flere års relevant praksis og ledererfaring med håndtering av krevende situasjoner og faglige dilemmaer
 • Erfaring med stor arbeidsmengde med god oppfølging av frister og målkrav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og gode digitale ferdigheter
 • De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres til hemmelig, og autoriseres

Ønskede egenskaper

 • God samfunns- og rolleforståelse med sterke kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring fra tilsynsarbeid, helseforvaltningen og/eller statsforvaltningen vil være en fordel
 • Evne til helhetstenkning og analytisk arbeide - både langsiktig og under tidspress
 • Ansvarsbevisst, fleksibel, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å lede og motivere ledere og medarbeidere

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. 

Vi har også ansattgoder som: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer 
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes som assisterende avdelingsdirektør (1061) i lønnsspennet kr. 780 000 til 950 000 (inkl. OU), avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?

Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med

 • Anne Hilde Crowo, fylkeslege tlf +47 22 00 37 91
 • Une Borg Kjølseth, underdirektør tlf +47 32 26 68 54

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 14.08.2022

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kommune: Drammen Moss Oslo

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Flere kontorsteder

SØK HER