Kommuneadvokat

Hammerfest kommune

Søknadsfrist

Hammerfest kommune er en robust, livskraftig og attraktiv kommuneVi bruker aktivt våre verdier – raus, sprek og samspilt – for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.Vi forventer at våre medarbeidere skal være bevisste på ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom et samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

Jobbe og bo i Hammerfest

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

Nyttige nettsteder å besøke:

Om arbeidsstedet

Avdelingen består av politisk sekretariat, kommuneadvokat, og juridisk rådgiver. Stillingen er fysisk lokalisert i Hammefest rådhus, her sitter flere fagmiljøer samlet. I kommunedirektørens stab er vi en fin gjeng med engasjerte medarbeidere som jobber for administrativ og politisk ledelse i Hammerfest kommune.

Vi møtes gjerne for sosiale aktiviteter på fritiden og vårt gode humør gjenspeiles blant annet i de årlige nissestrekene.

Vi ønsker deg velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver

Kommuneadvokaten håndterer rettslige krav på vegne av kommunen, representerer kommunen i saker som er til behandling i domstolene og har ansvar for utredning av juridiske spørsmål for kommunen og kommunens virksomheter.

Av andre arbeidsoppgaver som ligger til stillingen er saksbehandling av klager og gjennomføring av møter i klagenemnda, kurs og opplæring i sentrale rettsområder, deltakelse i eksterne forhandlinger, interne arbeidsgrupper og generelle råd og veiledning i juridiske spørsmål.

I tillegg har stillingen faglig ansvar for juridisk rådgiver og utfører ellers andre arbeidsoppgaver etter leders nærmere bestemmelse.

Det må påregnes noe arbeid ut over ordinær arbeidstid i forbindelse med avvikling av møter.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Advokatbevilling

Vennligst benytt vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning

Ferdigheter

 • Relevant praksis og erfaring
 • Kunnskap om sentralt lovverk innenfor kommunal sektor
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, din søknad må gjenspeile dine skriftlige egenskaper
 • Gode relasjons- samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Gode IKT-kunnskaper og erfaring med elektronisk saks- og arkivsystem er en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en selvstendig medarbeider med god vurderingsevne som kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Vi forventer at du er pålitelig og nøyaktig, og at du har orden og ryddighet både i ting, saker og relasjoner
 • Du er strukturert, har evne til å prioritere og ta beslutninger, og drive effektiv saksbehandling

Dette tilbyr vi

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Her finner du informasjon om offentlig tjenestepensjon
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk 
 • Mulighet for dekning av flytteutgifter mot bindingstid

Kontaktopplysninger

 • Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til assisterende rådmann Elisabeth Paulsen telefon 481 38 033
 • For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 21. august 2022

Arbeidsgiver: Hammerfest kommune

Kommune: Hammerfest

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Sentraladministrasjonen Rådhuset

SØK HER