Jurister til reindriftsavdelingen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Søknadsfrist

Vi skal bidra til at myndighetene når målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Vil du være med på laget?

Om stillingen

Vil du bryne deg på viktige reindriftsfaglige saker hos Statsforvalteren? Trives du med å veilede andre?

Vi søker to jurister til reindriftsavdelingen. 

Reindrift har stor betydning i mange kommuner i Troms og Finnmark. Statsforvalteren har en viktig rolle overfor reindriftsnæringa gjennom saksbehandling, tilskudd, veiledning og utvikling.

På reindriftsavdelingen er vi 18 gode kolleger med ulik fagbakgrunn og kompetanse som kjenner reindriften godt. Vi samarbeider mye med hverandre og jobber på tvers med andre avdelinger med ulike prosjekter og satsninger. 

For å trives i jobben, må du like å samarbeide og kommunisere digitalt. Vi har fem kontorsteder og har også dialog med andre som vi ikke alltid kan møte fysisk. 

Dine hovedarbeidsoppgaver blir å

 • saksbehandle komplekse saker etter reindriftsloven og  reindriftsavtalens regelverk
 • gi juridisk rådgivning internt og eksternt
 • veilede reindriftsnæringa 
 • kontrollere og følge opp ulovlige forhold
 • kontrollere tilskuddsordninger over reindriftsavtalen

Reindriftsavdelingen har kontor i Vadsø, Tromsø, Karasjok, Kautokeino og Andselv. Kontorsted for disse stillingene er Kautokeino eller Karasjok. Du kan velge. 

Det blir litt reising i denne jobben - en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • kommunisere godt på norsk - både skriftlig og muntlig
 • ha førerkort klasse B

Det er en fordel at du har

 • gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med næringen og andre aktører også under vanskelige arbeidsforhold
 • erfaring med å jobbe i team, gjerne på tvers av faglig bakgrunn
 • erfaring fra offentlig forvaltning og/eller annen offentlig virksomhet med tilskuddsforvaltning og kontroll/tilsyn
 • erfaring med eller kunnskaper om mekling og konflikthåndtering

Det er positivt om du har kunnskap om samisk språk og kultur.

For å bli ansatt som seniorrådgiver, må du i tillegg ha relevant erfaring fra juridisk saksbehandling i stat eller kommune eller annen særlig relevant arbeidserfaring. 

Vi legger særlig vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi tar også hensyn til hvordan du kan komplettere avdelingen for øvrig.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra 550 000,- kroner til 740 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca. 59 - 75), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.  

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du trives i jobb, utvikler deg og blir sett. Våre kjerneverdier er klokskap, omsorg og stolthet. Vi har aktive velferdsforeninger og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer. 

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  

Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt

Bruk Nord-Norgekalkulatoren for å se hvor mye du kan spare på å flytte til Finnmark. 

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med assisterende direktør Anne Merete Sara Gaup på telefon 78 48 46 07 / 45 70 41 26 eller på e-post.

Eller med direktør Sunna Marie Pentha på telefon 78 95 03 15 / 91 85 67 26.

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder. 

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss. 

Offentlig søkerliste
Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Positiv særbehandling
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din.

Om oss

Reindriftsavdelingen har 19 medarbeidere fordelt på fem kontorer Troms og Finnmark: Karasjok, Kautokeino, Andselv, Vadsø og Tromsø.

Vi er regional statlig forvaltningsmyndighet med førstelinjeansvar for reindriften i fylket og jobber for at de reindriftspolitiske målene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft skal nås.

Oppgavene våre er hjemlet i reindriftsloven eller regelverk knyttet til de årlige reindriftsavtalene som inngås mellom staten (ved Landbruk- og matdepartementet) og reindriftens næringsorganisasjon - Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi skal også bidra til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Viktige samarbeidspartnere innenfor reindriftsområdet er kommunene, fylkeskommunen, Sametinget, regionale tilsyns- og oppsynsmyndigheter, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger, en stab og en kommunikasjonsenhet. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Søknadsfrist: 7. desember 2022

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kommune: Guovdageaidnu - Kautokeino Kárášjohka - Karasjok

Omfang: Heltid (2 stillinger)

Varighet: Fast

Arbeidssted: Kautokeino eller Karasjok

SØK HER