Jurister - rådgivere/seniorrådgivere - på helse- og sosialavdelingen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Søknadsfrist

Vil du jobbe med viktige og varierte juridiske saker innenfor helse- og omsorgsfeltet? Vi søker jurister - rådgivere/seniorrådgivere - på helse- og sosialavdelingen.

Om stillingen

Vil du bidra til at befolkningen i Troms og Finnmark får forsvarlige helse- og omsorgstjenester? Vil du bo i vakre Varanger, ha kontorsted i Vadsø og jobbe med saker i hele fylket? 

Vi lover deg mange interessante oppgaver, et godt arbeidsmiljø og fine opplevelser på fritiden. Vi har en fantastisk natur, mange aktiviteter og best av alt - hos oss er det meste nært.

Vi søker etter to faglig dyktige og engasjerte jurister med interesse for helse- og omsorgsrett.

Hvis du er metodisk og systematisk og er interessert i å jobbe tverrfaglig med saksbehandling og tilsynsvirksomhet, vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Helse- og sosialavdelingen er bredt sammensatt og består blant annet av leger, sykepleiere og jurister. Hos oss blir du del av et tverrfaglig team som jobber med tilsyn, klagesaksbehandling og utviklingsoppgaver.

Vi har fire seksjoner hos oss: sosial og velferd, spesialisthelsetjenester, fagutvikling og kommunehelsetjenester - der disse stillingene er plassert. Vi utnytter vår samlede kompetanse på tvers av seksjonene.

I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, får du varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetansen din på flere områder. 

Arbeidsoppgavene dine blir i hovedsak

 • behandling av klagesaker/rettighetssaker
 • behandling av ulike juridiske problemstillinger innen forvaltningsrett og offentleglova
 • hendelsesbaserte tilsyn og tilsyn etter varsler om alvorlige hendelser
 • behandling og overprøving av vedtak om bruk av tvang
 • råd og veiledning av helse- og omsorgstjenesten, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende

Du kan også få andre oppgaver hos oss.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker deg som trives med å ta og få ansvar.

For å bli vurdert for stillingen, må du

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap. Hvis du fullførte master i rettsvitenskap høsten 2022, men enda ikke har fått vitnemålet ditt, kan du også vurderes for stillingen
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  
 • kunne jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
 • være fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du

 • har gode samarbeidsevner og fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
 • har interesse for offentlig forvaltning
 • har god formidlingsevne
 • bidrar til et godt og hyggelig arbeidsmiljø

For å bli ansatt som seniorrådgiver, må du i tillegg ha relevant erfaring fra juridisk saksbehandling i stat eller kommune eller annen særlig relevant arbeidserfaring. 

Vi legger særlig vekt på personlig egnethet. Når vi vurderer søkerne, tar vi hensyn til hvordan du kan komplettere avdelingen for øvrig. 

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 550.000,- til kroner 740.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca. 57 - 75)avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  

Hvis du kommer flyttende til Vadsø fra et annet sted i Norge, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg med å finne et sted å bo.

Vi dekker én hjemreise i året (økonomiklasse) de første tre årene du jobber hos oss. Vi dekker også to «besøksbilletter» i året de første tre årene du jobber hos oss (økonomiklasse). Inviter venner og familie til Vadsø for å se hvor du bor og oppleve dine nye omgivelser!

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du trives i jobb, utvikler deg og blir sett. Våre kjerneverdier er klokskap, omsorg og stolthet. Vi har aktive velferdsforeninger og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer. 

Du får hyggelige kollegaer både i Vadsø og i Tromsø, gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. 

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Sommeren 2022 flyttet vi inn i nyoppussede kontorlokaler på Statens hus, midt i Vadsø sentrum. 

Hos oss møter du kollegaer som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps, kor, bridge, jakt og fiske, for å nevne noen.

Vadsø byr på lett tilgjengelig friluftsliv og det er godt tilrettelagt for innendørsaktiviteter også. Vi har en ny og flott kino, ny kultursal, svømmehall og møtearenaer for den som er strikkeglad, er glad i teater eller quiz. Sjekk denne kalenderen for å se hva som skjer i Vadsø

Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Bli bedre kjent med Vadsø på vds.-bloggen.  

Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- kroner i året og du får lavere personskatt

Bruk Nord-Norgekalkulatoren for å se hvor mye du kan spare på å flytte til Vadsø. 

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Marit Zahl Jonassen på telefon 78 95 03 48 eller mobil 48 18 23 92.  

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss

Offentlig søkerliste
Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen. 

Positiv særbehandling
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din.

Om oss

Helse- og sosialavdelingens formål er å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. 

På helse- og sosialavdelingen skal vi bidra til at

 • helse- og omsorgstjenester drives på en faglig forsvarlig måte
 • innbyggerne i Troms og Finnmark får ivaretatt sin rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester
 • helse- og omsorgstjenester er i tråd med gjeldende lov - og forskriftskrav 
 • det er en god dialog og samhandling mellom ulike aktører som jobber for å gi gode og forsvarlige helse og omsorgstjenester  
 • Statsforvalteren oppleves som en relevant og viktig aktør i samfunnsutviklingen

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger, en stab og en kommunikasjonsenhet. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Søknadsfrist: 5. desember 2022

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kommune: Vadsø

Omfang: Heltid (2 stillinger)

Varighet: Fast

Arbeidssted: Damsveien 1, Vadsø

SØK HER