Jurist - barnehage og opplæring

Lillehammer

Søknadsfrist

Er du vår nye medarbeider? Er du jurist og på utkikk etter interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø? Statsforvalteren i Innlandet har ledig en fast stilling som jurist i enhet Barnehage og opplæring.

Enhet Barnehage og opplæring er et tverrfaglig fagmiljø med til sammen 24 ansatte, der om lag halvparten av medarbeiderne er jurister. Vi har kontorlokaler med åpen kontorløsning på Rosenlund i Lillehammer. Hos oss har du muligheten til delvis fjernarbeid. Vi er en del av virksomhetsområdet Velferd, sammen med de tre enhetene Helse og omsorg, Sosial og Barnevern og familie.

Enhet Barnehage og opplæring er bindeleddet mellom Utdanningsdirektoratet og utdanningssektoren. Vi skal bidra til økt kvalitet, kompetanse, regelverksforståelse og regelverksetterlevelse på barnehage- og opplæringsområdet. Vi har i tillegg oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Som jurist hos oss tar du del i det viktige arbeidet med å bidra til at barn og unges rettssikkerhet blir ivaretatt. Det gjør vi gjennom å behandle klagesaker på enkeltvedtak etter opplæringsloven, barnehageloven, og friskoleloven. I tillegg behandler vi klagesaker på enkeltvedtak etter introduksjonsloven/ integreringsloven.

Vi er også tilsynsmyndighet der vi kan gjennomføre tilsyn og ulike tilsynsaktiviteter som et virkemiddel for å bidra til økt regelverksforståelse og regelverksetterlevelse i sektor. I tillegg informerer og veileder vi om regelverket på vårt fagområde.

Endringer i arbeidsområder må påregnes og det vil kunne være noe reisevirksomhet.

Hvem er du?

Du må ha juridisk embetseksamen (Cand.jur) eller master i rettsvitenskap. Kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig.

Vi ser etter deg som har et godt faglig skjønn. Du kommuniserer skriftlig og muntlig på en lettfattelig og brukerorientert måte. Du har en nøyaktig og effektiv arbeidsform med god oversikt over dine arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser. Gjennom selvledelse sikrer du fremdrift i arbeidet. Du har evne og vilje til å arbeide selvstendig og i samarbeid med dine kollegaer.

Vi ser etter deg som er en pådriver i arbeidsprosesser og som er en lagspiller som bidrar positivt i en arbeidskultur der vi bygger på kompetansen og erfaringene hos hverandre. Du deler fra din kunnskap og erfaringer, tar initiativ og bidrar i endrings- og utviklingsarbeid både internt og eksternt.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. 

Hva kan du forvente som ansatt hos oss?

  • Vi har et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, engasjement og faglig spennende oppgaver.
  • Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn 550.000 - 750.000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere.
  • Du får medlemskap i SPK, som har en av de beste pensjonsordningene i Norge.
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis fjernarbeid.
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
  • Du vil få kontorplass i et moderne kontorlokaler.
  • Som ansatt har du betalt spisepause, og en time trening i arbeidstiden hver uke.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statsforvalteren i Innlandet er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse våre samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Å jobbe som jurist hos Statsforvalteren i Innlandet

I videoen ser du et utvalg av våre jurister fortelle om hvordan det er å jobbe som jurist hos oss. 

Hva gjør Statsforvalteren?

Hvis du lurer på hva som er Statsforvalterens rolle og hva vi jobber med kan du få informasjon om det ved å se på denne videoen.

Om Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet, og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Stataforvalteren i Innlandet har hovedkontor på Lillehammer.

Vi er en kompetansearbeidsplass med 240 dyktige medarbeidere. Som statens representant ønsker vi å bidra til å bygge Innlandet sterkt.

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven. Statsforvalteren har i tillegg oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av offentlige tilskudd til skole- eller barnehageeiere.

Spørsmål om stillingen

Aasa Gjestvang
Avdelingsdirektør
90184048
aasa.gjestvang@statsforvalteren.no

Jon Kristian Sørmo
Underdirektør
48245340
jon.kristian.sormo@statsforvalteren.no

Søknadsfrist: 6. mars 2024
Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Innlandet
Kommune: Lillehammer
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer

Søk stillingen