Juridisk utreder

4 midlertidige stillinger

Søknadsfrist

Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet saken sin på ny av retten. Den er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. Kommisjonen er en viktig del av strafferettspleien og bidrar til å virkeliggjøre rettsstaten. Den har et sekretariat som utreder sakenes faktiske og rettslige sider før kommisjonen avgjør om det er grunnlag for gjenåpning. Sekretariatet administreres av kommisjonens leder og har for tiden totalt 18 ansatte, hvorav 15 utredere, som består av elleve jurister og fire med politifaglig bakgrunn. Kommisjonen holder til i hyggelige lokaler i Brynsalleen 4 i Oslo. 

Arbeidsoppgaver

Vi har ledig 4 midlertidige stillinger som juridiske utredere. Det er en mulighet for at en av stillingene kan bli gjort om til en fast stilling.     

Som juridisk utreder arbeider du med å forberede saker om gjenåpning, og vil samarbeide tett med politifaglig utreder i dette arbeidet. Som utreder vil du legge frem saker for kommisjonen eller kommisjonens leder, alene eller i samarbeid med andre utredere. I utredningsarbeidet vil du ha kontakt med domfelte som har begjært gjenåpning, forsvarere, sakkyndige og påtalemyndigheten.   

Kvalifikasjonskrav

Nødvendig:

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen.  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne  
 • God digital kompetanse 
 • Evne til å jobbe effektivt med flere oppgaver samtidig

Ønskelig:

 • God innsikt i strafferett og straffeprosess  
 • Erfaring fra strafferettspleien som forsvarer, dommerfullmektig eller påtalejurist  
 • Erfaring med økonomiske straffesaker 

Personlige egenskaper

 • Analytisk, grundig og selvstendig  
 • Effektiv og initiativrik 
 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner 
 • Åpen og faglig nysgjerrig med et kritisk blikk  
 • Bidrar aktivt til kunnskapsdeling på fagområdet og til et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt, og vi vil i vurderingen blant annet legge vekt på dine refleksjoner om Gjenopptakelseskommisjonens samfunnsoppdrag.  

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)  
 • Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Moderne lokaler med velutstyrt treningsrom 
 • Treningstid i arbeidstiden 
 • Personalkantine 

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, lønn fra kr 520.000 – 800.000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Nyutdannede er velkomne til å søke stillingene. 

Om stillingen

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått et midlertidig prosjekt i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for å arbeide ned restanser og redusere saksbehandlingstiden. Prosjektet gjelder for årene 2024-2026. Det tas forbehold om at forslaget i revidert nasjonalbudsjett blir godkjent. 

Vi tror at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsarbeid/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-inkluderer/positiv-saerbehandling-nar-man-soker-jobb-i-staten 

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.  

Det vil bli krevd uttømmende og utvidet politiattest, jf. straffeprosessloven § 395 og politiregisterloven § 41. 

Vi gjør oppmerksom på at dine opplysninger i søkerlisten kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak. Du vil i så fall bli varslet. 

Brynsalléen 4

Spørsmål om stillingen

Kamilla Silseth
Leder
22404400
post@gjenopptakelse.no

Søk stillingen

Søknadsfrist: 31. mai 2024
Arbeidsgiver: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid (4 stillinger)
Varighet: Engasjement
Arbeidssted: Brynsallèen 4, 0667 Oslo