Juridisk rådgiver

Areal og miljø, Bamble kommune

Søknadsfrist

Bamble kommune er en spennende kommune på Telemarkskysten med mange ting på gang; veiutbygging, områder for grønn industri, vekst i boligutbygging med nye løsninger, stort biologisk mangfold og ikke minst en spennende kyst med marine næringer og fritidsboliger.

Stillingen ligger under kommunalområdet Samfunn, virksomhet Areal og miljø som har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, eiendomsskatt, geodata, skogbruk, jordbruk og miljø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har hovedansvar for virksomhetens arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven, herunder utarbeidelse av rutiner. Klagesaksbehandling i virksomheten tilligger også stillingen, samt fremlegging av saker for politisk utvalg. Juridisk rådgiving til andre fagområder kan også bli aktuelt. Det kan bli aktuelt å opprette et team på tilsyn som også omfatter  miljø og landbruk. Juridisk rådgiver vil da bli vurdert som teamleder.

Krav til kompetanse

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Det er en fordel, men ikke en forutsetning, med spesialisering i plan- og bygningsrett/forvaltningsrett
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er positiv
 • Du ser verdien av, og benytter deg av tverrfaglig samarbeid
 • Du er fleksibel, selvstendig og kvalitetsbevisst i ditt arbeid
 • Du holder deg faglig oppdatert
 • Du er serviceinnstilt overfor kommunens innbyggere og næringsliv
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er robust og tåler en konflikt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger. Sjekk her! KLP

Søknadsfrist: 31.05.2023 

Arbeidsgiver: Bamble kommune 

Stillingstittel: Juridisk rådgiver 

Stillinger:

Ansettelsesform: Fast 

Heltid / Deltid: Heltid 

Stillingsprosent: 100 

Kontaktinformasjon

Finn Roar Bruun

Finn Roar Bruun
Virksomhetsleder 
Telefon:92257185

SØK HER

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.