Juridisk kyndige rettsmedlemmer - to konstitusjoner til nyopprettet restanseprosjekt

Oslo

Søknadsfrist

Om oss: Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet.Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om rett til trygde- og pensjonsytelser, og sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessigbetydning for enkeltpersoner. Trygderettens kjennelser kan domstolprøves for lagmannsretten i første instans.

Om stillingen

Trygderetten har for tiden stor saksbeholdning og lang saksbehandlingstid. I den forbindelse vil Trygderetten opprette et eget restanseprosjekt hvor det er behov for å styrke bemanningen med to juridisk kyndige rettsmedlemmer i konstitusjoner med to års varighet. Formålet med prosjektet er å redusere saksbehandlingstiden.  

Som juridisk kyndig rettsmedlem får du bidra i en organisasjon som er retningsgivende på trygderettsområdet. Vi ser etter deg som har god kjennskap til trygderett, og har erfaring med saksbehandling. Det vil bli lagt betydelig vekt på at du har stor arbeidskapasitet, en effektiv arbeidsform, og liker å samarbeide i et tverrfaglig miljø.

Juridisk kyndig rettsmedlem arbeider som dommer i Trygderetten, og deltar i behandlingen av den enkelte sak, enten som administrator eller som meddommer.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere egne ankesaker
 • Delta som meddommer
 • Ansvar for egen saksavvikling/produksjon
 • Bidra til faglig samarbeid og organisasjonens utvikling

Kompetanse:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode karakterer
 • Fyller de formelle vilkår i domstollovens § 53, herunder norsk statsborger og vederheftig
 • Svært gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med trygde- og pensjonsrett
 • Erfaring med forvaltningsvedtak/enkeltsaksbehandling

Personlige egenskaper:

 • Effektiv og målrettet
 • God evne til selvledelse
 • Høy integritet
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ryddig og planmessig

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med interessante arbeidsoppgaver i et rettsområde i utvikling
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Årslønn pr 30. april 2023 kr 1 083 500
 • Pensjonsordning gjennom SPK
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo

Viktig informasjon:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (kan hentes fra Vitnemålsportalen) og relevante attester lastes opp i portalen
 • Uttømmende politiattest innhentes for kandidater som innstilles
 • Antall stillinger avhenger av Stortingets bevilgninger for budsjettåret 2023
 • Utnevning i konstitusjon foretas av Kongen i statsråd
 • Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale


Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig arbeidsmiljø.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. I Trygderetten er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere gjøres oppmerksom på at disse opplysningene kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.

Opplysninger om stillingen som juridisk kyndig rettsmedlem kan rettes til HR/OU-direktør Jorunn Rummelhoff på telefon 91 82 03 66.

Se også mer om oss på våre nettsider www.trygderetten.no.

Søknadsfrist: 29. mai 2023
Arbeidsgiver: TRYGDERETTE
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid (2 stillinger)
Varighet: Prosjekt
Arbeidssted: Sandakerveien 130

SØK HER!