IT-jurist / forvaltningsinformatiker

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Søknadsfrist

Har du lyst på en variert og spennende hverdag i skuddvekslingen mellom juss, personvern og IT?»

Om stillingen

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som IT-jurist / forvaltningsinformatiker.

Ved NMBU har vi et lite og tett team som jobber med særlig fokus på personvern og områder der juss møter teknologi. Vi jobber bredt med alt fra personvern og informasjonssikkerhet til avtale- og forvaltningsrett, både i en nasjonal og global sammenheng. Innimellom bistår vi forskjellige enheter med særlige juridiske problemstillinger.

Du vil jobbe i et team med bred kompetanse og bredt arbeidsfelt. Du vil raskt få ansvar og møte oppgaver som utfordrer deg. Ingen dager er like. Oppgavene spenner seg fra rådgivning innen personvern og informasjonssikkerhet til it-anskaffelser og generell kontrakts- og avtalerett. Noen dager kan det være du holder kurs og foredrag, andre dager jobber du med utforming av interne rutiner og regelverk.

Hvem er du?

Du er en faglig dyktig og interessert forvaltningsinformatiker eller jurist, gjerne med erfaring og/eller kompetanse innen fra ett eller flere av områdene personvern, avtalerett, forvaltningsrett og e-kom.

Du er nysgjerrig, våken og har evne til å se skjulte snublesteiner i tilforlatelige kontraktsutforminger. Du kjenner til juridiske tema ved det globale aspektet ved IT-tjenester.

Du er engasjert, systematisk og uredd. Du liker å samarbeide samtidig som du kan jobbe selvstendig. Du er løsningsorientert, effektiv, uredd og trives i tverrfaglige samarbeid. Som person er du god til å skape relasjoner, og du møter kolleger og klienter med en positiv og serviceinnstilt holdning.

Som jurist hos oss må du være komfortabel i formidlerrollen og beherske de vanligste digitale verktøy. Du arbeider godt på norsk og engelsk.

Vi ønsker å knytte til oss rett kollega og vil gjerne høre fra både nyutdannede/kvalifiserte og de som har noen års erfaring. 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving og kontraktsarbeid ved anskaffelser.
 • Utredning av juridiske problemstillinger ved bruk av IT og IT-tjenester
 • Informasjonssikkerhet og ROS-vurderinger
 • Rådgivning innen personvernområdet for administrasjon og forskning.
 • Rådgivning og saksbehandling i IT-sikkerhetssaker,
 • Bidra i kursing om personvern og IT-juss for fagmiljøer på NMBU.
 • Delta i utforming av interne rutiner og regelverk.

Kompetanse:

Krav

 • Master i rettsvitenskap / forvaltningsinformatikk. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kjennskap til og oppdatert på personopplysningsloven med tilhørende regelverk
 • Kjennskap til IT-rett med tilhørende regelverk
 • Interesse for skjæringsfeltet mellom juss og IT
 • Interesse for avtalejuss og skytjenester
 • Erfaring med juridiske vurderinger av avtaler og kontrakter.
 • Erfaring mer ROS-vurderinger

Du må være:

 • Positiv og serviceinnstilt
 • systematisk
 • selvstendig
 • samarbeidssøkende

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver/ 1364 Seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Lønnsspenn 550 000 – 700 000.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Nærmere opplysninger ved seksjonssjef Geir Tutturen, tlf: +47 90519936, eller teamleder Märtha Felton, tlf  91599995.

Informasjon til søkereNMBU

Tuntreet med bygninger

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om avdelingen

NMBU har 1900 ansatte, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBUs IT-avdeling har 47 årsverk, fordelt på fire seksjoner: IT-brukerstøtte, IT-infrastruktur, IT-system og IT-stab. Avdelingen vil fremover fokusere på tverrseksjonelle faggrupper og tjenesteutvikling i tett brukermedvirkning.

IT-avdelingens visjon er at vi skal gjøre det ​enklere​ å formidle, forske, lære og arbeide, ​gjennom effektiv og sikker bruk av teknologi​.

Bilde av Tårnbygningen og parken

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.
 

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Søknadsfrist: 11. april 2023

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kommune: Ås

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

SØK HER