Har du lyst til å jobbe med spennende oppgaver på integreringsfeltet? - Fagdirektør (jurist)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Søknadsfrist

Om stillingen

Integreringsavdelingen (INA) har ansvar for å utvikle og samordne regjeringens inkluderings- og integreringspolitikk. Avdelingen har blant annet ansvar for bosetting av flyktninger, kvalifisering av voksne innvandrere, mangfold i arbeidslivet, forebygge negativ sosial kontroll, statsborgerskap, tolking i offentlig sektor, sivilsamfunnets rolle på integreringsområdet, samt tilskudd til kommuner og frivilligheten.
Avdelingen har ansvar for etatsstyring av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og gir oppdrag til Bufdir, HK-dir og UDI.

Ønsker du deg interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse? Vi søker en motivert og fleksible medarbeider til et fagområde med høy politisk oppmerksomhet.

Vi har ledig stilling som fagdirektør i seksjon for arbeidsmarkedsintegrering og juridiske oppgaver (AJO). Seksjonen har ansvaret for statsborgerloven, integreringsloven og tolkeloven. Stillingen er nyopprettet og vedkommende vil få et selvstendig fag- og koordineringsansvar for juridiske prosesser, og må ha faglig tyngde til å veilede dyktige kollegaer på feltet.

Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre.

Arbeidsområde

 • Følge opp juridiske prosesser, herunder bidra til å koordinere og kvalitetssikre
  seksjonens arbeid på området
 • Gjennomføre og følge opp juridiske utredninger
 • Forberede saker til politisk ledelse og til regjeringsbehandling
 • Veilede og bidra til faglig utvikling hos kollegaer

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha:
juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode resultater
bred erfaring fra arbeid med lovgivning og utredning
svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er en fordel om du har:
kjennskap til departementets ansvarsfelt og erfaring fra saksfeltet

Annet:
Alle søkere må laste opp vitnemål og attester, bruk vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål.

Hvem ser vi etter?

 • Du er ansvarsbevisst, har stor grad av selvstendighet og tar egne initiativ.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du er strukturert, nøyaktig og evner å lede prosesser.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og
  tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få nærhet til politiske beslutninger.
 • Lønn vil ligge mellom 700.000 - 880.000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine.
 • Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning
  gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån.
 • Mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Toril Melander Stene,
tlf. 911 40 108

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inkluderingspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Vi er om lag 240 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Departementet forvalter rundt en tredel av statsbudsjettet.

Integreringsavdelingen (INA) arbeider med integreringspolitikk overfor personer med innvandrerbakgrunn.

Seksjonen (AJO) har ansvar for de juridiske virkemidlene på integreringsfeltet og arbeidsmarkedsintegrering, herunder integreringsloven, statsborgerloven, tolkeloven, kvalifisering av voksne innvandrere, sikkerhet og beredskap, og juridiske oppgaver på tvers.

Søknadsfrist: 1. februar 2023

Arbeidsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

SØK HER