Fire jurister til trygderettsområdet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Søknadsfrist

Vi søker nye kollegaer til Internasjonal og juridisk seksjon.

Om stillingen

Er du jurist og har lyst til å arbeide med utfordrende, spennende og varierte oppgaver innenfor blant annet EØS-rett og annen folkerett, trygderett og alminnelig og spesiell forvaltningsrett? Da kan du være den vi ser etter. 

I dag består Internasjonal og juridisk seksjon i Pensjonsavdelingen av seks jurister. Nå skal seksjonen styrkes med fire nye medarbeidere. Alle de fire stillingene er faste.

Fra 1. januar 2023 har seksjonen fått nye oppgaver:

 • hovedansvar for folketrygdlovens fellesbestemmelser
 • ansvar for å gjennomgå alle forslag til endringer i folketrygdloven, med sikte på å oppnå juridisk, lovteknisk og terminologisk harmoni i loven.

Arbeidsområde

Som medarbeider i Internasjonal og juridisk seksjon vil du bidra innenfor flere av seksjonens kjerneområder. Arbeidsoppgavene vil være varierte og vil blant annet kunne omfatte regeltolkning, regelutvikling, avtaleforhandling og rapportering til internasjonale organisasjoner.

Avdelingen har fire seksjoner og legger vekt på å ha et godt samarbeid på tvers. Du kan derfor bli bedt om å bistå andre seksjoner med juridiske oppgaver.

Pensjonsavdelingen samarbeider også med andre avdelinger i departementet og med eksterne miljøer.

Hva slags bakgrunn har du?

Du har

 • mastergrad i rettsvitenskap/cand. jur. med gode resultater
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • gode engelskkunnskaper

Det er en fordel om du har erfaring med trygderett, EØS-rett og forvaltningsrett. 

Er du nyutdannet eller fullfører utdanningen i vår, er du velkommen til å søke.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som

 • er nøyaktig og grundig
 • liker å fordype deg i juridiske problemstillinger
 • arbeider godt både selvstendig og sammen med andre
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre.

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få arbeide med utfordrende juridiske oppgaver i skjæringspunktet mellom juss og politikk.
 • Om du innplasseres som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver avhenger av kvalifikasjonene dine.
 • Lønn vil ligge mellom 510 000 og 800 000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør
Erik Dæhli på tlf: 905 93 908, eller epost: erik.dahli@aid.dep.no.

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, inkluderingspolitikken, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 240 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Internasjonal og juridisk seksjon (IJS) har ansvaret for medlemskap i folketrygden, internasjonal koordinering av trygdeytelser, bilaterale trygdeavtaler og de forvaltningsmessige bestemmelsene i folketrygdloven, herunder regelverk knyttet til trygdemisbruk.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse.

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, inkluderingspolitikken, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 240 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Internasjonal og juridisk seksjon (IJS) har ansvaret for medlemskap i folketrygden, internasjonal koordinering av trygdeytelser, bilaterale trygdeavtaler og de forvaltningsmessige bestemmelsene i folketrygdloven, herunder regelverk knyttet til trygdemisbruk.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse.

Søknadsfrist: 29. mai 2023

Arbeidsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (4 stillinger)

Varighet: Fast

SØK HER