Fast tilsetting som Juridisk rådgiver

Høgskolen i Innlandet

Søknadsfrist

Om stillingen Høgskolen i Innlandet søker erfaren jurist til fast tilsetting som juridisk rådgiver. Oppgavene ligger i hovedsak innenfor det studieadministrative området og omfatter både juridisk rådgiver, lederstøtte, regelverksutvikling med mer. Vi kan love spennende oppgaver, arbeid i team og et bredt kontaktnett i og utenfor høgskolen. Vi har et godt arbeidsmiljø i en høgskole i kraftig utvikling.Stillingen ligger til studiedirektørs stab i Studieavdelingen. Avdelingen består ellers av Seksjon for opptak og Seksjon for studieadministrative fellestjenester. Avdelingen har ansvar for blant annet høgskolens opptak av studenter og for de sentrale studieadministrative systemene, som eksempelvis Felles studentsystem (FS). Juridisk rådgiver samarbeider med rådgivere og saksbehandlere i studiedirektørs stab, i seksjonene og ved fakultetenes studieadministrasjoner, og får henvendelser fra hele institusjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Rådgivende arbeid i juridiske spørsmål innen det studieadministrative feltet
 • Lederstøtte og utviklingsarbeid
 • Videreutvikling av internt regelverk
 • Sekretariatarbeid i team for høgskolens klagenemnd, herunder forberedning og oppfølging av saker
 • Sekretariatarbeid i team for høgskolens skikkethetsnemnd, herunder forberedning og oppfølging av saker
 • Saksbehandling og saksforberedende arbeid i Studieavdelingen
 • Saksbehandling og juridisk kvalitetssikring innen det studieadministrative feltet, herunder opptak
 • Veiledning av ansatte i regelverk

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

Du som skal ansettes må ha: 

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • For tilsetting som seniorrådgiver kreves det erfaring fra juridisk arbeid og saksbehandling fra offentlig og/eller privat virksomhet. Søkere med mindre slik erfaring kan vurderes tilsatt som rådgiver
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med: 

 • Kunnskap om og/eller erfaring fra universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper: 

 • evne til å arbeide analytisk, strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsevner
 • god gjennomføringsevne
 • løsningsorientert
 • høy arbeidskapasitet
 • fleksibel og med meget gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilt og imøtekommende

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1435 rådgiver/1364 seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser 

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Arbeidssted: Elverum eller Lillehammerhttps://www.youtube.com/embed/n43fhR_q5Lg?autoplay=0&modestbranding=1&playsinline=0&rel=0&start=0&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.jobbnorge.no&widgetid=1

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: Studiedirektør Halvor Gillund Knudsen, tlf. 47675484, e-post: halvor.knudsen@inn.nno

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist: 14. august 2022

Arbeidsgiver: Høgskolen i Innlandet

Kommune: Elverum Lillehammer

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Elverum/Lillehammer

SØK HER