Fagsjef i seksjon for personalledelse

Oslo kommune, Byrådsavdeling for Finans

Søknadsfrist


Om stillingen

Seksjon for personalledelse har ansvar for sentrale retningslinjer og regelverk på arbeidsgiverområdet, og har en overordnet koordinerende rolle for fagområdene HMS, Inkluderende arbeidsliv (IA) og mangfold i arbeidsgiverrollen. Seksjonen ivaretar dialogen og forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene om avtaleverk, lønn og tariff. I tillegg yter seksjonen arbeidsrettslig rådgivning, ivaretar systemeieransvaret for kommunens HR-system, sekretariatsfunksjonen i Opplærings- og utviklingsfondet, Sentralt arbeidsmiljøutvalg og Kontaktutvalget.

Oslo kommune er en stor arbeidsgiver med ca. 55 000 ansatte. Kommunen er et eget tariffområde med et omfattende avtaleverk. Fagsjefen skal ha en sentral rolle bl.a. knyttet til tariff, arbeidsrett og samhandling med arbeidstakerorganisasjonene.

Søknadsfrist: 31.05.2023 
Arbeidsgiver: Oslo kommune 
Sted: Oslo 
Stillingstittel: Fagsjef i Seksjon for personalledelse 
Stillinger:
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Delta i/lede forhandlinger og drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene
 • Ta initiativ og bidra til videreutvikling av kommunens tariffavtaler og arbeidsgiverpolitikk
 • Utrednings/saksbehandlingsoppgaver innenfor seksjonens samlede arbeidsfelt
 • Rådgivning overfor kommunens virksomheter
 • Opplærings-/foredragsvirksomhet
 • Være en faglig støttespiller for øvrige medarbeidere i seksjonen
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsfelt

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på masternivå, fortrinnsvis juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God kompetanse innen arbeidsrett, med særlig vekt på kollektiv arbeidsrett
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Erfaring med tolkning, praktisering og utarbeiding av tariffavtaler
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er strategisk og strukturert
 • Du er utviklingsorientert og ser løsninger på utfordringene
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er robust og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse for stilling som fagsjef mellom lønnstrinn 58 og 70 (kr 832 900 - kr 1 053 000). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsplassering vurderes.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

Harald Nævdalseksjonssjef 
Telefon:979 88 914

SØK HER