Er du jurist og brenner for trafikksikkerhet?

Statens vegvesen

Søknadsfrist

Om stillingen

Liker du å jobbe sammen med andre jurister, og i tillegg føler deg trygg på å jobbe selvstendig når det trengs? Da er du den vi er på utkikk etter! Vi ser etter deg som er samfunnsengasjert og vil bidra til trygge førere på norske veger.

Opplæringsseksjonen har ansvar for fører- og yrkessjåføropplæring, og vi skal nå styrke laget med en dyktig jurist. Arbeidshverdagen er variert, og du vil ha utstrakt kontakt med andre fagmiljøer i Statens vegvesen. Seksjonen samarbeider også tett med andre etater og organisasjoner. I tillegg deltar vi også i internasjonale arbeidsgrupper.

Les mer om hvordan det er å jobbe som jurist i Statens vegvesen her:  Bli jurist i Statens vegvesen | Statens vegvesen 

Arbeidssted er Drammen, Lillehammer eller Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Lov- og forskriftsarbeid i tilknytning til vegtrafikkloven
 • Implementering og praktisering av EØS-regelverk
 • Utredninger for politiske myndigheter
 • Juridiske vurderinger i forbindelse med utvikling av systemer, herunder personvernvurderinger
 • Juridisk rådgiving og saksbehandling innenfor seksjonens ansvarsområde

Kompetansekrav

Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi vil vektlegge at du har kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse, personvernregelverket og lov- og forskriftsarbeid.

Det er en fordel med erfaring, men det utelukker ikke at du som er nyutdannet er interessant for oss.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi ser etter deg som tar initiativ og er løsningsorientert, og vi legger vekt på at du:

 • jobber strukturert og selvstendig, men samtidig ser verdien av godt samarbeid, og trives med å jobbe tverrfaglig.
 • har en praktisk tilnærming til arbeidet ditt og evner å se helheten.
 • Om du i tillegg sørger for god kvalitet i dine leveranser, så er du akkurat den vi er på utkikk etter!

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Dag Terje Langnes på tlf. 908 61 318.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Søknadsfrist: 29. november 2023

Arbeidsgiver: Statens vegvesen

Kommune: LillehammerBodøDrammen

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted:

Industrigata 1, 2619 Lillehammer

Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø

Doktor Hansteins gate 9, 3044 Drammen

SØK HER