Er du en erfaren jurist som har lyst til å jobbe i Konkurransetilsynets juridiske stab?

Bergen

Søknadsfrist

Konkurransetilsynet har som hovedoppgave å fremme konkurranse til det beste for forbrukeren, blant annet ved å håndheve konkurranseloven og ved å være en pådriver for konkurranse. Gjennom dette arbeidet er tilsynet sine ansatte i daglig kontakt med sentrale aktører innen norsk næringsliv.

Vi søker etter deg som er en erfaren og dyktig jurist, og som ønsker å bidra til å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Vi kan love deg en variert arbeidshverdag med spennende faglige utfordringer i et dynamisk og tverrfaglig miljø. Du vil jobbe i Konkurransetilsynets juridiske stab, og rapportere til juridisk direktør.

Konkurransetilsynet

Sentrale arbeids- og ansvarsområder


Du vil blant annet få mulighet til arbeide med:

 • Utredning og vurdering av ulike juridiske problemstillinger innenfor konkurranserett og alminnelig forvaltningsrett
 • Kvalitetssikring i saker der tilsynet håndhever forbudsbestemmelsene i konkurranseloven og utøver fusjonskontroll, samt i saker der tilsynet utøver sin pådriverrolle i å fremme konkurranse
 • Lov- og forskriftsarbeid, herunder dialog med overordnet departement og andre offentlige myndigheter.
 • Klagesaker for Konkurranseklagenemnda og saker for domstolene.
 • Ulike former for internasjonalt samarbeid som tilsynet er involvert i.

Vi ser etter 1-2 erfarne jurister som har

 • Master i rettsvitenskap / Cand. jur – med gode resultater
 • Relevant erfaring, gjerne fra annen offentlig forvaltning, advokatvirksomhet eller domstolene
 • Erfaring med konkurranserett og/eller EU/EØS-rett vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsmåte, gode analytiske evner og resultatorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide godt i tverrfaglige team
 • Godt juridisk skjønn, strategiske evner og interesse for å bidra til faglig kompetansebygging
 • Interesse for konkurransepolitikk og konkurranserett

Hvorfor skal du søke stilling hos oss?


Bli en del av vårt inspirerende, faglige og gode arbeidsmiljø. Våre moderne og universelt utformede lokaler i Bergen sentrum gir deg en flott base å jobbe fra. Vi er opptatt av en fungerende balanse mellom jobb og fritid, og hos oss får du fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og trening i arbeidstiden. Sykkelparkering og fine garderobefasiliteter er også på plass. Vi har god pensjonsordning hos Statens Pensjonskasse, gode velferdsordninger, kantine og eget bedriftsidrettslag.

Stillingen blir lønnet ut fra kvalifikasjoner og iht. til det statlige lønnsregulativ som seniorrådgiver (st. kode 1364) i lønnsspennet kr. 750 000 – 950 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette grunngis i søknaden.

Vi i Konkurransetilsynet er opptatt av å ha et inkluderende arbeidsmiljø. Mangfold betrakter vi som en styrke som gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Her er det flere kategorier, og så sant det er kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst en i hver gruppe til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Fylke: Vestland
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 26.09.2023
Arbeidssted: Bergen

Kontaktpersoner:

Karin S. Laastad
mob: 97566923

Hjemmeside:

http://www.konkurransetilsynet.no

Har du spørsmål om stillingen kan du rette disse til juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad på mobil 975 66 923. For mer informasjon om Konkurransetilsynet se vår nettside www.konkurransetilsynet.no

SØK HER!